biljke-na-livadi

Kozlican (Astragalus gummifer L.) raste u obliku razgranatog grma do 1 m visine, trnovit na odrvenjenom lisnom vretenu.Cvetovi sastavljeni od 8-20 u obliku čaure. Vreme cvetanja kozlicana od aprila do avgusta.

Droga (Tragacantha = tragant) Sastoji se od gumaste izlučevine, pomalo stvrdnute na vazduhu, nastaje prirodno ili urezivanjem debla i grana.

Glavni sastojci: Mešavina polisaharida (tragakantin, basorin).
Delovanje i indikacije: U vodi povećava svoj volumen, u kiseloj sredini za 13 puta, u neutralnoj 43 puta i u lužnatoj 37 puta.
Nuspojave: Retke alerijske reakcije.
Kontraindikacije: Stenoza u predelu želudačno-crevnih kanala, ileus.
Primena kroz istoriju i lekovitost: Kozlinac je. bio sastojak lekovitih sredstava za oči, koristio se zajedno s medom protiv kašlja i promuklosti, u vinu s ostalim dodacima protiv bolova u bubrezima i kod ozleda bešike. Kasnije se sve manje koristio kao lekovito sredstvo, a sve više kao podloga ili kao vezivno sredstvo u proizvodnji različitih lekova (pilula, pločica, pušačkih smola, sirupa itd.).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply