Kako nastaje kila

Tu je reč o protruziji, ili prolasku masnog tkiva i organa trbuha najčešće trbušne maramice i creva kroz urođene ili stečene slabe tačke trbušnog zida. A te slabe tačke trbušnog zida jesu preponski predeli, pupčani predeo, bela linija trbuha i polumesečasta linija. One su mesta potencijalih spoljašnjih trbušnih kila.

Zbog čega se kila javlja

Kila se javlja kao posledica slabosti trbušnog zida, ili pak povećanog pritiska u trbušnoj šupljini. Recimo, kad je pacijent bio gojazan pa izgubio u težini, ili kad gojazan čovek ima slabiju muskulaturu, jer tad slabe tačke trbušnog zida postaju još slabije. Ukoliko se pacijent bavi sportom koji zahteva jako napinjanje i naprezanje, pri čemu raste intraabdominalni pritisak, to takođe može uzrokovati stvaranje kile na karakterističnim mestima. Najzad, hernija se može javiti i kod osoba koje muči hronični zatvor, te se jako napinju. Ponekad kila na trbušnom zidu može ukazati na bolest debelog creva.

bruh

Vrste hernije

Postoji unutrašnja ili spoljašnja kila (locirana na spoljašnjem trbušnom zidu). Unutrašnja kila je kila želuca (hijatus hernija), kad deo želuca, ili ceo želudac, prodire iz trbušne u grudnu duplju kroz proširen otvor na dijafragmi. Spoljašnje kile dele se na preponske i pupčane kile, kao i kile bele linije, Spigelijeve i posto-perativne kile:

Preponska kila (invigalna kila) čini 75 procenata svih kila trbušnog zida, a oko 25 puta češće pogađa muškarce nego žene. Ove kile delimo u dve odvojene grupe – direktnu i indirektnu. Obe su u preponi, ali imaju različita polazišta. Izgledaju veoma slično, kao ispupčenje u preponi, pa ih je ponekad teško razlikovati.

Femoralna ili butna kila je kila femoralnog kanala (kanal kroz koji prolaze femoralna arterija, vena i živac kad napuštaju trbušnu šupljinu i dolaze na natkolenicu). To je inače uzak prostor, ali nekad je tako veliki da kroz njega mogu proći organi trbušne šupljine. Prezentuje se kao ispupčenje ispod preponskog nabora u srednjoj liniji. Češća je kod žena i sklonija komplikacijama od preponske kile.

Pupčana kila je kila u predelu pupka. Može nastati od rođenja ili kasnije u životu, s porastom intraabdominalnog pritiska. Česta je kod porodilja. Spigelijeva kila (ventralna) javlja se kao posledica operativne procedure na prednjem trbušnom zidu. Mogućnost pojave ove kile nakon hirurškog zahvata iznosi dva do deset odsto.

Epigastrična (kila bele linije) javlja se kao izbočina u srednjoj trbušnoj liniji između pupka i donjeg rebrenog luka. Ova kila obično sadrži mast, a vrlo retko creva. Formira se u zoni relativne slabosti prednjeg trbušnog zida i često je bolna.

Postoperativna kila javlja se kao ruptura trbušnog zida na mestu ožiljka posle operacije, a njen uzrok može biti slabo zarastanje rane ili infekcija.

Moguće komplikacije

Čim osoba primeti kilu, treba da se javi lekaru, jer tako se sprečavaju potencijalno opasne komplikacije. Može se reći da je indikacija za operaciju već samo postavljanje dijagnoze kile. Bruh može ozbiljno ugroziti zdravlje u slučaju komplikacija. Komplikacije kile jesu: ukleštenje, srastanje i upala. U tom slučaju pacijentu može biti ugrožen i život. Ukleštenje je najopasnija komplikacija, koja nastaje u slučaju da se sadržaj kile ne može vratiti u trbuh, ili usled oštećenja prokrvljenosti sadržaja kilne kese. Tad se, sem otoka, javlja i bol, a moguća je i mučnine, te povraćanje. U tom slučaju pacijentu ne ostaje mnogo vremena da se javi lekaru, kako bi ovaj pokušao manuelno potisnuti kilu nazad. U suprotnom, neophodna je hitna operacija, kojom se spašava život.

– Vrlo brzo, već nekoliko dana nakon operacije pacijenti se vraćaju uobičajenim aktivnostima.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply