Kantarion je biljna vrsta poznata kao prirodni antidepresiv čija upotreba može uticati na poboljšanje raspoloženja.

Latinsko ime ove biljke je Hypericum perforatum, a biljka je takođe poznata i pod nazivima bogorodičina trava, sentjanzevka, gospino zelje i Tiptonov korov.

Kosmopolitska je vrsta, raste u umerenim i suptropskim predelima Severne Amerike, Evrope, Turske, Ukrajine, Rusije, Brazila, Kine, Indije i na Bliskom istoku. Kantarion predstavlja jednu od vodećih lekovitih biljaka.

Hypericum perforatum je višegodišnja zaeljasta biljka svetložutih cvetova.S obzirom da navedena biljka cveta oko 24. juna, kada se praznuje rođendan Svetog Jovana Krstitelja u engleskom govornom području dobila je ime po ovom svecu.

Upotreba kantariona

Lekovita biljka kantarion godinama unazad upotrebljava se kao prirodno sredstvo za lečenje depresije i zaceljivanje rana. U davna vremena čak se verovalo da pomaže u oslobađanju tela od zlih duhova.

Danas se kantarion primenjuje kao jedno od regularnih prirodnih tretmanskih sredstava u borbi protiv depresije. U Nemačkog se proizvodi na bazi kantariona prepisuju za tretiranje blažih oblika depresije, posebno kod dece i adolescenata. Kantarion ispoljava umerenu efikasnost u lečenju, u odnosu na druga sredstva iz klase nootropika.
Iako još uvek nije u potpunosti rasvetljen mehanizma delovanja kantariona, poznato je da lekovita svojstva imaju sposobnost prodiranja do krvno-moždane barijere.

Smatra se da se mehanizam dejstva zasniva inhibiranju resorpcije neurotransmitera serotonina u mozgu, čime se pospešuje rast i aktivnost serotonina, tz. hormona sreće. Serotoninski neurotransmiter ostvaruje nihibitorno dejstvo na otpuštanje neurona, što utiče na smanjenje nivoa anksioznosti.

U proizvodima na bazi ekstrakta kantariona postoji par aktivnih supstanci. Ipak, većina naučnika slaže se u tvrdnji da je dominantni sastojak hipericin, mada je dokazano da još jedna od prisutnih materija, hiperforin, takođe poseduje značajna antidepresivna svojstva, a najnovije studije su utvrdile visok antidepresivni učinak drugih biljnih supstanci-flavonoida i tanina. Prednosti upotrebe kantariona

Vodeća upotrebna vrednost kantariona ogleda se u primeni istog u lečenju blažih oblika depresivnih poremećaja, koja je poznata još od starina.

Iako se još uvek vode polemike sa ciljem utvrđivanja tačnog mehanizma dejstva biljnih sastojaka, za sada je poznato da se delovanje istih zasniva na inhibiciji reapsorpcije pojedinih neurotransmitera u mozgu.
Takođe, može vam biti interesantan podatak da su analize 29 kliničkih studija na više od 5000 pacijenata došle do zaključka da ekstrakt kantariona ostvaruje isti učinak kao i uzimanje standardnih antidepresivnih medikamenata.

Određeni podaci ukazuju na činjenicu da sredstva na bazi kantariona mogu imati uspešan efekat u smanjivanju anksioznosti i stresa.

Istovremeno, može vam od koristi saznanje da određena tretmanska sredstva koja se primenjuju u lečenju depresije i anksioznosti mogu ostvariti podjednak uspeh i u terapiji opsesivno-kompulsivinh poremećaja. Da je to slučaj i sa kantarionom, dokazala su i neka od ranijih istraživanja (koja bi trebalo dodatno potvrditi).

Kantarion se vekovima koristi kao tradicionalno sredstvo u lečenju brojnih zdravstvenih poremećaja. Ulje i krema od kantariona predstavljaju topikalna sredstva lečenja, te se u slučaju povreda kože, nervnih bolova, opekotina i hemoroida mogu nanositi direktno na obolelo mesto. Topikalna sredstva na bazi kantariona poseduju izrazita antiinflamatorna i antibakterijska svojstva.

Istovremeno, kantarion može ostvariti izuzetan učinak u tretiranju različitih medicinskih stanja, čak i u lečenju alkoholizma, ili pak ublažavanju postojećih simptoma. Takođe, alternativna medicina sugeriše primenu kantariona u lečenju infekcija uha (u kombinaciji sa belim lukom, nevenom i divizmom), dok se u pojedinim slučajevima sredstva na bazi kantariona mogu uspešno upotrebiti u odvikavanju od pušenja.

Doziranje upotrebe kantariona

U slučaju da koristite ekstrakt ove biljke, preporučena doza iznosi 900-1800 mg dnevno.

Bitna stavka odnosi se na utvrđivanje čistoće upotrebljavanog ekstrakta. Biljni suplementi obično su podvrgnuti nižoj kontroli kvaliteta od medikamenata proizvedenih u laboratorijskim uslovima koji su standardizovane sadržine.

Ukoliko patite od simptoma depresije, nužno je da se posavetujete sa lekarom pre započinjanja terapije kantarionom.

Kantarion neželjena dejstva

Postoje određena neželjena dejstva koja nastaju usled terapijske upotrebe kantariona. Prateći neželjeni efekti su uglavnom blagog karaktera i uključuju bolove u stomaku, alergijske reakcije na koži, umor, nemir, anksioznost, seksualnu i erektilnu disfunkciju, vrtoglavicu, suva usta i glavobolju.

Iako uzimanje dodataka na bazi kantariona obično nije praćeno štetnim efektima, postoje određeni izuzeci. U određenim slučajevima može doći do ozbiljnijih nuspojava poput serotoninskog sindroma. Serotoninski sindrom podrazumeva nastanak viška serotonina u centralnom nervnom sistemu praćenog, konfuzijama, groznicama, halucinacijama, mučninom, gubitkom koordinacije mišića, znojenjem i podrhtavanje. Ukoliko uočite prisustvo bilo kog od navedenih simptoma ove štetne prateće pojave, prekinite sa korišćenjem kantariona i obratite se lekaru.

Brojna onlajn istraživanja potvrđuju činjenicu o korisnim efektima kantariona u lečenju blažih slučajeva depresije tokom relativno kratkog vremenskog perioda. Kao svojevrsni biljni selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI), lekovita sredstva na bazi kantariona mogu biti efikasnija od određenih medikamenata iz iste klase.
Ipak, najbolji način da se uverite u efikasnost navedenog biljnog sredstva je da ga probate. Međutim, mnogi tvrde da je potrebno da prođe duži vremenski period da bi se uočili korisni efekti aktivnih sastojaka kantariona.

Veći broj pozitivnih iskustava u primeni kantariona može lako staviti kantarion na pijedestal moćnih nootropskih lekova.

I za kraj, bitno je napomenuti da bi, pre početka primene kantariona u terapijske svrhe trebalo da se posavetujete sa lekarom.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply