Laneno seme je prirodan blag laksans za pražnjenje creva, a spolja omekšava kožu

Lan (Linum usitatissimum L., Linaceae ) je jedna od najstarijih lekovitih i gajenih biljaka. O medicinskoj upotrebi lanenog semena govorili su još Dioskorid i Plinije, a Karlo Veliki je u „Kapitularima” uveo obavezu gajenja lana!

Reč je, inače, o jednogodišnjoj, zeljastoj biljci sa tankim i valjkastim duguljastim listićima i na gornjem delu razgranatoj.Na vrhovima ogranaka je po jedan nežan cvet karakteristične svetloplave boje. Plod je loptasta čaura sa mnogo semena mrke boje. Lan se gaji kao industrijska biljka. Postoje sorte za dobijanje lanenih vlakana i uljene sorte, koje imaju kraću stabljiku i veći broj cvetova i plodova.

Kao biljna lekovita sirovina upotrebljava se zrelo, osušeno seme gajenog lana (Lini semen), a u farmaciji se koriste i laneno ulje (Lini oleum) i brašno (Lini farina). Seme je glatko, sjajno, mrke boje, jajastog oblika, spljošteno, po obodu tanje, na jednom vrhu zaobljeno, a na drugom zašiljeno, sa malim udubljenjem (pupkom). Blagog je mirisa i “uljastog” ukusa.

Sadrži:

– 3-6% sluzi
– 30-45% masnog ulja
– 20-25% belančevina
– cijanogene heterozide
– enzime…

Sluzi ima u epidermalnim ćelijama semenjače. Zbog sadržaja sluzi seme u vodi omekša i postane klizavo. Laneno ulje se dobija hladnim ceđenjem zrelog semena lana. Sadrži smešu glicerida nezasićenih masnih kiselina (oleinske, linolne i linblenske) i jedno je od najboljih sušivih masnih ulja.

Laneno seme se upotrebljavakao blag laksans za pražnjenje creva, a spolja da omekša kožu. Lanena sluz je vrlo gusta i žilava tako da pokriva sluzokožu i ublažava različite upale. Upotrebljava se kao blago sredstvo kod upale sluznice usta, želuca i creva i kod raznih katara organa za varenje. Ne srne da se uzima kod zavezanih creva (ileusa). Neželjeni efekti nisu zabeleženi, ukoliko se uzima sa dovoljnom količinom vode.
Ukoliko se koriste lekovi preporučuje se da se popiju 30-60 minuta posle semena, jer lanena sluz može da smanji njihovu resorpciju.

Lanena sluz (Mucilago Seminis Lini) se koristi kao blago sredstvo kod zatvora, upale sluzokože želuca i creva i u kozmetici, a brašno za obloge.

Masno ulje lana u farmaciji se koristi za izradu dermatoloških i kozmetičkih preparata za spoljnu upotrebu.

Napomena: Od svih prirodnih masti i ulja ovo se najviše ceni za lečenje opekotina. Ulazi u sastav nekih galenskih preparata (npr. kalcijum linimenta), koji se upotrebljava protiv opekotina, kao i kali juni ovog sapuna.

Najveće količine ulja koriste se u industriji boja i lakova, dok se u ishrani retko upotrebljava i mora ibude rafinisano i de-limično hi-drirano.

Za čiscenje

Kod hroničnih zatvora laneno seme se upotrebljava celo 3 x dnevno po 1 kašika celog semena sa oko 150 ml vode
Uvek bi trebalo da se uzima sa mnogo tečnosti (najmanje u odnosu 1:10). Seme u crevima bubri, pritiska zid creva, pojačava peristaltiku i prolazak crevnog sadržaja i na taj način deluje kao zalaksans.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply