Učestali bolovi u rukama i ramenima ne moraju biti isključivo povezani sa preteranim fizičkim opterećenjem, već mogu ukazivati na postojanje ozbiljnih oboljenja u organizmu.

Bolovi u rukama i ramenima često su međusobno uslovljeni i tesno povezani. Ova konekcija objašnjava time što se bol u ramenu može preneti u ruku, ili obrnuto. Bol u ramenu detektuje se između ramena i zgloba, dok je bol u ramenu izvorno vezan za ramenu regiju.

Ruke i ramena sastavljeni su od različitih tipova mišića, tetiva, ligamenata i zglobova. Svako oštećenje pomenutih struktura, tipa povrede ili zdravstvenog oboljenja može se manifetovati u vidu bola, čiji intezitet će zavisiti od uzroka i lociranosti istog.Lečenje će direktno zavisiti od uzročnika bola. U predstojećem tekstu biće navedeni određeni činioci koji mogu dovesti do pojave bola u rukama i ramenima. Potrebno je imati u vidu da određeni uzroci mogu izazvati obe vrste bola.

Uzroci pojave bola u rukama i ramenima

Naredni redovi omogućiće vam uvid u listu potencijalnih uzroka pojave noćnih bolova u rukama i ramenima. Pored mogućih faktora koji mogu doprineti pojavi bola u pomenutim regijama koji uključuju povrede nastale usled sportskih aktivnosti, automobilskih i biciklističkih nezgoda, ova lista će vam pružiti pregled potencijalnih oboljenja uzročnika povezanih bolova ruku i ramena.

bol u rukama i ramenima

Bol u rukama – medicinska stanja koja se mogu povezati sa pojavom pomenutog bola

 • Povrede brahijalnog pleksusa (brahijalni pleksus je nerv koji omogućava komunikaciju između kičmene moždine i ramena, ruku i šaka). Ako je pomenuti nerv pod pritiskom, može doći do pojave noćnog ili dnevnog bola u rukama, kao i bola u ramenoj oblasti.
 • Polomljena ruka, zglob ili šaka.
 • Pojava burzitisa (burzične inflamacije u laktovima) burza ima ulogu tampon zone koja smanjuje trenje između mišića, tetiva i zglobova
 • Kancer (malignitet) primarni ili metastatski
 • Sindrom karpalnog tunela-izazvan priklještenjem nerva u ruci.
  De Kuervenov tenozinovitis (zapaljenje tetiva palca)
 • Povrede rotatornog kafa-iritacije ili povrede nastale dejstvom mišića rotatornog kafa. Ovi mišići povezuju nadlaktice s ramenima
 • Uganuća i napori-uganuća ili tzv. kidanje ligamenata i kidanje mišića tetiva
 • Tendinitis-zapaljenje bilo koje tetive može dovesti do pojave bola u rukama
 • Pojava „teniskog lakta“-prekomerna aktivnost tetiva dovešće do pojave bola u rukama.

Medicinska oboljenja koja mogu dovesti do pojave bolova u ramenu:

 • Povrede brahijalnog pleksusa
 • Polomljena ruka
 • Burzitis
 • Kancer
 • Dermatomiozitis (inflamatorno oboljenje koje izaziva mišićnu slabost, posebno kod žena).
 • Dislokacija ramena (čest i ozbiljan uzročnik bolnih pojava)
 • Pojava tzv. smrznutog ramena-manifestuje se utrnulošću i ukočenošću ramena.
 • Srčani udar-osećaj bola u levom ramenu može biti indikator srčanog napada.
 • Multipla skleroza-autoimuno oboljenje
 • Osteoartritis-hronični vid artritisa; karakteriše ga propadanje hrskavice u zglobovima.
 • Perikarditis (perikard predstavlja tananu membranu srca; oticanje perikarda može dovesti do pojave bola.
 • Pneumotoraks (javlja se usled prelaska vazduha u prostor između pluća i grudnog koša, može dovesti do ozbiljnih problema sa plućima.
 • Reumatska polimijalgija-inflamatorni proces, čest uzročnik pojave bola ruku i ramena.
 • Reumatoidni artritis-još jedno autoimuno oboljenje praćeno intenzivnim oticanjem.
 • Razdvojeno rame-može biti posledica povrede zgloba koji spaja vrh ramena i kraj klavikularne kosti.
 • Septični artritis (infekcija zgloba)
 • Herpes zoster-ozbiljno infektivno oboljenje, čest uzročnik povezanog bola ruku i ramena.
 • Povrede kičmene moždine
 • Uganuća i napori

Kao što je već navedeno bolovi u rukama i ramenima usko su povezani i izazvani srodnim ili sličnim uzrocima, kako dnevni, tako i noćni bolovi. Bitno je odrediti konkretan uzrok, zbog utvrđivanja adekvatne terapije. Ukoliko osetite bolove u rukama i ramenima nakon povrede srednje težine, preostaje vam da čekate i posmatrate nestanak simptoma. Standardni analgetici i hladne komprese mogu pomoći u umirivanju bolova. Ipak, u slučaju težih, iznenadnih i upornih bolova u rukama i ramenima obratite se stručnom licu radi dijagnoze i određivanja potencijalnog tretmana.Kao što vidite ovi bolovi mogu imati mnogo uzroka pa je često neophodno detaljno ispitivanje da bi se utvrdio tačan uzrok.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply