Imela (Viscum album L.) je višegodišnji loptasti zimzeleni žbun, visine do 1 m. Nalazi se na drveću kao poluparazit. Stabljika je debela, kratka i razgranata. Grane su člankovite. Listovi su celi, naspramni, kožasti i sedeći. Cvetovi su žutozeleni. Plodje bobica, u početku zelene na bele boje, sa sluzavim sadržajem.
Cveta od februara do maja.

Imela (list i mlade grane) se sakuplja od decembra do februara.

U narodnoj medicini čaj od imele koristi se za snižavanje krvnog pritiska, što medicinski nije potvrđeno.
Uglavnom se koriste gotovi preparati od imele. U vidu injekcija se koristi kod pojedinih malignih vrsta tumora.
Upotreba imele može da izazove alergijske reakcije, glavobolju, povišenu temperaturu i niz drugih specifičnih efekata. Zato se ne preporučuje za lečenje na svoju ruku.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply