Proteus mirabilis bakterija

Kao i mnoge druge bakterije, Proteus mirabilis bakterija predstavlja deo normalne flore digestivnog trakta kod ljudi. Inače, ovu bakteriju možete naći i u vodi i tlu. Međutim, kada Proteus mirabilis dospe u urinarni trakt, ranu ili pluća – ova bakterija postaje patogena, odnosno izaziva bolesti. Proteus mirabilis bakterija najčešće izaziva urinarnu infekciju i razvoj kamena u urinarnom traktu. Infekcija se najčešće javlja kao rezultat ulaska bakterije u urinarni trakt ili inficiranjem medicinske opreme fekalnim putem.

Kada su u pitanju mikrobiološke karakteristike ove bakterije – Proteus mirabilis spada u porodicu Enterobacteriaceae. To je mali gram-negativan bacil i fakultativni anaerob koji se odlikuje sposobnošću da fermentira maltozu i nemogućnošću da fermentira laktozu. Proteus mirabilis bakterija ima sposobnost da se izduži i izlučuje polisaharid u kontaktu sa čvrstim površinama, a to je čini izuzetno pokretljivom na predmetima kao što je npr. medicinska oprema.

bakterija proteus mirabilis

Kako se prenosi     

Ako se pitate – kako se dobija Proteus mirabilis – treba da znate da se ova bakterija najčešće širi među pacijentima u staračkom domu. Infekcija bakterijom Proteus mirabilis je najviše uzrokovana inficiranom medicinskom opremom, uključujući katetere, nebulizatore i rukavice za pregled. Utvrđeno je da je dužina kateterizacije neposredno povezana sa incidencom infekcije ovom bakterijom.

Kada su u pitanju urinarne infekcije uzrokovane ovom bakterijom – treba reći da se često javljaju kod seksualno aktivnih žena i muškaraca, naročito kod onih koji imaju nezaštićen seksualni odnos. Mlađe žene su inače u većem riziku od mlađih muškaraca, dok su stariji ljudi pod većim rizikom od starijih žena zbog pojave bolesti prostate.

Proteus mirabilis bakterija u urinu

Proteus mirabilis bakterija u urinu je čest nalaz kod mnogih pacijenata, bilo dece ili odraslih. Urinarna infekcija ovom bakterijom kod žena nastaje kada Proteus mirabilis prelazi u uretru i mokraćnu bešiku usled neadekvatne higijene tokom korišćenja toaleta – crevne bakterije su povezane sa infekcijama urinarnog trakta zbog blizine analnog otvora do vagine i uretre.

Pacijenti koji su pod dugoročnom kateterizacijom su naročito podložni tome da im se ova bakterija nađe u urinu, jer je ustanovljeno da se bakterije kreću i stvaraju enkrustacije na urinarnom kateteru (enkrustacije dovode do toga da se kateter blokira). Simptomi koji ukazuju na prisustvo ove bakterije u urinu su karakteristični simptomi urinarne infekcije, o kojima ćemo kasnije govoriti.

U ozbiljnim slučajevima, Proteus mirabilis može izazvati i pijelonefritis ili bubrežnu infekciju, kada ova bakterija migrira iz donjeg urinarnog trakta. Pijelonefritis se karakteriše simptomima kao što su mučnina i povraćanje.

Takođe, Proteus mirabilis može da dospe i u krvotok putem rane, što se javlja sa kontaktom između rane i inficirane površine. Bakterije mogu izazvati zapaljenski odgovor koji može da izazove sepsu i sistemski sindrom inflamatornog odgovora (SIRS) koji ima stopu smrtnosti između 20 i 50%.

Proteus mirabilis može, mada retko, kolonizovati i pluća. Ovo se javlja zbog inficirane opreme za disanje u bolnici i može uzrokovati upalu pluća. Simptomi upale pluća uključuju povišenu temperaturu tela, jezu, kašalj i bol u grudnom košu.

Takođe, dešava se i da se razvije upala prostate usled infekcije ovom bakterijom – što izaziva visoku telesnu temperaturu, drhtavicu i osetljivost prostate.

Simptomi kod odraslih        

Simptomi prisutva Proteus mirabilis bakterije kod odraslih, ali i kod dece – zavise pre svega od toga gde se infekcija javlja, odnosno od bolesti koju izaziva.

Kada Proteus mirabilis inficira urinarni trakt (što je najčešći slučaj) – simptomi su obično blagi, uključujući učestalo mokrenje i prisustvo belih grudvičastih ćelija u mokraći – u slučaju zapaljenja uretre. U slučaju zapaljenja mokraćne bešike ili cistitisa, simptomi uključuju bol u leđima, koncentrisan urin, urunarnu hitnost, hematuriju, suprapubični bol, učestalo mokrenje i prisustvo belih grudvičastih ćelija u mokraći.

Proteus mirabilis bakterija u nosu

Proteus mirabilis bakterija u nosu vas možda može neprijatno iznenaditi, jer je jasno da joj mesto nije ovde. Kao što smo već naglasili, ovaj mikroorganizam prvenstveno izaziva infekcije urinarnog trakta. Međutim, kod mnoge dece, ali i odraslih, ova bakterija je izolovana u nosu. Način prenosa u ovom slučaju je verovatno neodgovarajuća higijena nakon upotrebe toaleta, kada se inficiranim rukama dodiruje nos. Kada je Proteus mirabilis bakterija u nosu u pitanju – lečenje se sprovodi uz pomoć kapi za nos na bazi antibiotika.

Lečenje

Lečenje Proteus mirabilis infekcije je, svakako, antibiotska terapija. Ova infekcija može biti lečenja sa penicilinima širokog spektra ili cefalosporinima, osim u nekim posebnim slučajevima. Ustanovljeno je da Proteus mirabilis nije osetljiv na nitrofurantoin ili tetraciklin, kao i da postoji povećana rezistentnost na ampicilin, trimetoprim i ciprofloksin.

U slučajevima kada Proteus mirabilis doprinosi formiranju ozbiljnih kamena u urinarnom traktu, neophodna je operacija za uklanjanje blokade.

Preventiva je ključ. Podrazumeva se održavanje dobrih higijenskih uslova i higijene uopšte, što podrazumeva i adekvatnu sterilizaciju medicinske opreme. Takođe se sugeriše izbegavanje kateterizacije kod onih pacijenata gde to nije preko potrebno.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply