Pseudomonas aeruginosa bakterija

Pseudomonas je gram – negativna bakterija koja pri izolaciji u laboratoriji daje karakterističan slatki miris.

Ova bakterija je široko rasprostranjena u prirodi, ima je u zemljištu, vodi, biljkama i u životinjskom organizmu.

Pseudomonas aeruginosa je značajan uzročnik gram – negativnih infekcija, posebno kod bolesnika sa oslabljenim imunim sistemom ili pacijenata na bolničkoj rehabilitaciji nakon hirurškog zahvata.

Pseudomonas aeruginosa je najčešći izolovani mikroorganizam kod bolničkih infekcija pacijenata koji su u bolnici duže od nedelju dana, a druga bakterija po broju nastalih bolničkih infekcija ( 17% ). Hirurške rane često bivaju inficirane Pseudomonas aeruginosa – ova bakterija je četvrta po broju infekcija hirurških rana ( 8% ). Infekcije bakterijom Pseudomonas aeruginosa  su komplikovane i mogu biti opasne po život!

bakterija pseudomonas

Pseudomonas aeruginosa – znaci i simptomi

Pseudomonas aeruginosa  može zahvatiti sledeće delove tela sa karakterističnim znacima i simptomima:

– Disajne puteve (razvija se pneumonija – najčešće kod pacijenata koji leže na plućnom odeljenju)

– Krvne ćelije (razvija se bakterijemija)

– Srce (dolazi do endokarditisa – naučna istraživanja su dokazala da je najveća verovatnoća razvoja endokarditisa kod infekcije Pseudomonas aeruginosa kod intravenoznih korisnika droge i kod pripadnika crne rase)

– Centralni nervni sistem (dolazi do opasnih infekcija kao što su zapaljenje moždanica (meningitis) i apsces mozga

– Uvo (zapaljenje srednjeg i spoljašnjeg uha)

– Oko (endoftalmitis i bakterijski keratitis)

– Kosti i zglobove (razvija se osteomijelitis – najčešće se javlja kod mladih muškaraca koji su intravenski zavisnici od droge)

– Mokraćne puteve

– Kožu

Zapaljenje trbušne maramice ovom bakterijom se javlja najčešće kod dece i beba. Takođe, pacijenti sa hematološkim malignim oboljenjima za posledicu hemoterapije imaju infekciju ovom bakterijom.

U zavisnosti od toga koji organ je zahvaćen, simptomi se drugačije ispoljavaju:

– Kod endokarditisa dolazi do povišene temperature, uvećanja slezine, pojava Oslerovih čvorića na rukama i stopalima, krvarenja u retini oka.

– Kod pneumonije dolazi do groznice, drhtavice, umora, kašlja sa gnojavim ispljuvkom, otežanog disanja, cijanoze nogu i ruku, gušenja, može doći do šoka, cistične fibroze i gubitka na telesnoj težini.

– Infekcije digestivnog trakta karakterišu znaci dehidracije, stomak je znatno uvećan, može se javiti i peritonitis (zapaljenje trbušne maramice kod beba)

– Inficirani delovi koštanog tkiva daju simptome povećanog obima pokreta u rukama i neurološke deficite

– Kod infekcije krvnih ćelija dolazi do povišene temperature, ubrzanog lupanja srca, pada krvnog pritiska i šoka

– Ukoliko dođe do zapaljenja kože, javljaju se osip koji jako svrbi i remeti osobu u svakodnevnom životu, javljaju se čirevi na koži koji krvare u vidu kapljica i glavobolja (najčešće zbog velikog svraba).

Pseudomonas aeruginosa bakterija u urinu

Ukoliko se Pseudomonas aeruginosa pojavi u urinokulturi – to je znak da je došlo do zapaljenja mokraćnih puteva. Mokraćni putevi se najčešće inficiraju zbog blizine analog otvora odakle mogu prodreti ove bakterije. Kod pacijenata koji su na bolničkoj rehabilitaciji, korišćenje urinarnih katetera može povećati šansu za infekciju ovom bakterijom.

Da li se oko može inficirati bakterijom Pseudomonas aeruginosa?

Da! Ukoliko osoba nosi kontaktna sočiva, neodržavanjem samih sočiva, Pseudomonas aeruginosa može dospeti u sočivo i izazvati ozbiljnu infekciju oka.

Javni bazeni predstavljaju veliku opasnost, jer ove bakterije opstaju u vodi i pored prisustva hlora i lako ulaze u oči plivača! Usled postojanja ove bakterije, dolazi do razvoja bakterijskog keratititsa i endoftalmitisa. Simptomi koji se javljaju jesu edem konjuktive, hemoza, otok i crvenilo kapka, oštećenje vida, i ceđenje gnojnog sadržaja iz oka. Infekcije oka se leče antibioticima, u vidu kapi za oči ukoliko je infekcija blaga ali i oralnom primenom jačih antibiotika ukoliko je infekcija uznapredovala.

Da li se uvo može inficirati bakterijom Pseudomonas aeruginosa?

Kao i kod infekcije očiju, i infekcija uha se može javiti na javnim bazenima i usled nehigijene. Najčešće dolazi do zapaljenja srednjeg i spoljašnjeg uha. Simptom koji se najčešće javi jeste bol i zujanje u uhu. Lečenje se sprovodi steroidima: zapaljenje srednjeg uha se leči agresivnije – primenom 2 jaka antibiotika.

Kako se dijagnostikue Pseudomonas aeruginosa?

Laboratorijski testovi su od najvećeg značaja pri dijagnozi Pseudomonas aeruginosa:

  • kompletna krvna slika
  • kultura ćelija krvi
  • urinokultura
  • kod sumnje na pneumoniju uzima se ispljuvak i sekret iz grla
  • uzima se likvor ukoliko se sumnja na zapaljenje moždanica

Pored laboratorijskih testova, u opticaj dolaze i rentgenski snimak grudi, magnetna rezonanca, CT snimanje mozga, bubrežna ultrasonografija i efokardiografija kod sumnju na postojanje endokarditisa.

Pseudomonas aeruginosa kod osoba sa HIV-om

Pseudomonas aeruginosa je oportunistička bakterija. Šta to znači?

Oportunističke bakterije izazivaju infekciju i kada ih nema u velikom broju: tada je imuni sistem pacijenta znatno oslabljen i organizam ne može da se brani čak ni od minimalnog broja bakterija. Pacijenti koji su inficirani HIV virusom, često su u opasnosti od infekcija oportunističikim bakterijama. Lečenje ovih pacijenata se sprovodi jačim antibioticima u kombinaciji sa standardnom antivirusnom terapijom koja se sprovodi za HIV.

Lečenje infekcija izazvanih Pseudomonas aeruginosa

Antibiotici su okosnica lečenja infekcija izazvanih Pseudomonas aeruginosa. Preporučeni antibiotici u odnosu na tip infekcije jesu:

– Za endokarditis se daju visoke doze aminoglikozida zajedno sa penicilinima širokog spektra dejstva ili cefalosporini koji se koriste 6 nedelja. Razmatra se i hirurško lečenje infekcije.

– Lečenje pneumonije počinje sa kombinacijom dva antipseudomonalna antibiotika a kada dođe do poboljšanja, nastavlja se konzumiranje efikasnijeg leka

– Za lečenje zapaljenja moždanih opni se koristi ceftazidim. Ukoliko je zdravstveno stanje jako loše, tj., jakda je infekcija uznapredovala, koriste se intravenski aminoglikozidi – terapija aminoglikozidima traje 2 nedelje

– Za infekcije mokraćnih puteva se preporučuje upotreba aminoglikozida, ali se mogu koristiti i hinoloni. Ukoliko ovi lekovi ne deluju ili se ne mogu prepisati iz bilo kog razloga, mogu se koristiti antipseudomonalni penicilini i cefalosporini, karbapenemi, aztreonam i ciprofloksacin

– Antibiotici i nadoknada tečnosti se daju kod zapaljenja trbušne maramice.

Sve infekcije izazvane Pseudomonas aeruginosa se mogu uspešno lečiti. Akutne infekcije kao što su pneumonija, sepsa i meningitis su povezane sa povećanom stopom smrtnosti.

Pacijenti sa HIVom imaju najviše komplikacija koje Pseudomonas aeruginosa može dati: zbog toga se ovi pacijenti leče jačim dozama.

Ukoliko dođe do zapaljenja oka, u opticaj dolaze i antibiotske kapi za oči. Da bi se predupredile infekcije oka i uha, preporučuje se izbegavanje javnih kupališta gde se nivo hlora ne kontroliše svakodnevno.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply