Rak grlića materice je izlečiv samo ako se otkrije u ranoj fazi, a za to je neophodno redovno raditi Papanikolau test.

Iako je rak na grliću materice u potpunosti izlečiv ako se otkrije na vreme, on i danas uzima izuzetno veliki danak. Bez obzira na to što i mediji i nadležne zdravstvene ustanove apeluju i pozivaju na redovne preventivne preglede, nedovoljan broj žena se redovnoginekološki kontroliše.U ovom članku saznajte o kakvom je oboljenju reč, koji su simptomi, kako se dijagnostikuje i leči karcinom grlića materice.

Rak grlića materice je karcinom s najvećom mogućnošću sprečavanja nastanka ukoliko se sprovodi dobra prevencija. To podrazumeva organizovan skrining program kod odraslih žena i mogućnost vakcinacije adolescentkinja protiv humanih papiloma virusa.

Rak grlića je veoma retka komplikacija jedne veoma česte infekcije! Zapravo, reč je o jednoj od retkih malignih bolesti čiji je uzročnik poznat, što omogućava i primarnu prevenciju, jer ne postoji nijedna vrsta malignog oboljenja na koje možemo imati ovako velik preventivni uticaj. Ipak, žene i dalje svakodnevno umiru od ove bolesti. Vodeći svetski eksperti za smanjenje učestalosti raka grlića materice ističu daje incidencija (učestalost obolevanja) ove bolesti jedan od najznačajnijih pokazatelja nivoa brige za ženu u jednom društvu. Humani papiloma virusi onkogenog potencijala najznačajniji su faktor rizika za nastanak bolesti. Najčešće se prenose seksualnim putem i dodirom anogenitalne regije. Kondom ne sprečava prenošenje ovih virusa, ali znatno smanjuje broj partikula virusa koji se prenose tokom odnosa, te ga treba primenjivati. Druge virusne i bakterijske infekcije (posebno hlamidija i herpes) podstiču razvoj HPV infekcije, što povećava mogućnost nastanka karcinoma na grliću materice.

HPV infekcija simptomi

Nažalost, u većini slučajeva ova infekcija je bez simptoma. Dovoljan je jedan odnos sa HPV (visokorizičnim) pozitivnim partnerom da se žena inficira. Jedina stopostotna zaštita od HPV infekcije jeste apstinencija od polnih odnosa. Mlade žene uvek savetujem daje za zaštitu od svih polno prenosivih infekcija, pored obaveznog kondoma, veoma važno izbegavanje rizičnog seksualnog ponašanja. To znači izbegavanje slučajnih partnera, tj. veza za jednu noć, koje se adolescentima neretko dešavaju pod dejstvom alkohola i si. Pored karcinoma grlića materice, HPV može izazvati i maligni tumor vulve i vagine, ali i maligne bolesti na muškim polnim organima, doduše, znatno rede neko kod žena. Primarna prevencija razvoja infekcije jeste vakcinacija pre stupanja u polne odnose. Aktuelne (u Srbiji registrovane i odobrene) vakcine u oko 75% slučajeva sprečavaju razvoj raka grlića materice, jer i dalje nije moguće pružiti stopostotnu zaštitu od svih tipova visokorizičnih virusa. Neke zemlje pak preporučuju da se i dečaci vakcinišu.

Dijagnoza karcinoma grlića materice

Citologija grlića materice – Papanikolau test jedan je od najvažnijih testova za otkrivanje pramena na grliću. Važno je istaći da ovaj test nije svemoćan i da je najzačajnije iskustvo ginekologa da bi pregledom i praćenjem izgleda grlića i procenom potrebe za dodatnim ispitivanjima (kolposkopijom, HPV testiranjem i biopsijom) ustanovio tačno stanje grlića materice. Kolposkopijom se pod uvećalom traže eventualne promene na epitelu grlića materice, dok se PAPA test uzima iz endocervikalnog kanala i s površine materice. Analizom se može videti da li je sadržaj fiziološkog izgleda ili patološki. Važno je znati da loš PAPA može biti posledica upalnog procesa, ali i atrofije u menopauzi. Suština je, dakle, da se na vreme otkrije i leči svaka neželjena promena. Ako je sve u redu, pregledi se obavljaju godišnje, a ukoliko postoje određene promene – na tri do šest meseci.

Hirurško lečenje u ranoj fazi

Početne forme bolesti leče se hirurški -konizacijom u početnom prvom stadijumu, a radikalnom operacijom u stadijumima IB i IIA. U početnoj formi bolesti kod mladih žena koje nisu rađale moguće je izvesti operaciju, tzv. trahelektomiju, i pritom očuvati plodnost. Zračna terapija i hemioterapija takođe su modaliteti efikasnog lečenja ove bolesti u odmaklim stadijumima. Kad se otkrije u početnoj formi, bolest je izlečiva, dok se u IV stadijumu, nažalost, preživljavanje meri mesecima.

Rizične grupe

U najrizičniju grupu spadaju žene koje se ne kontrolišu redovno! I to je zaista najveći faktor rizika za obolevanje od raka grlića materice. Veći rizik imaju i žene koje primaju imunosu-presivnu terapiju (stanja nakon transplantacije organa), one koje su inficirane visokorizičnim HPV virusima, žene koje puše ili su koristile hormonsku kontracepciju duže od sedam godina.

Uticaj naslednog faktora

Za razliku od karcinoma dojke i jajnika, za rak grlića nije dokazano nasledno prenošenje. Zašto ginekolozi ipak skreću pažnju na činjenicu daje žena imala obolele srodnice od ove bolesti? Studije su dokazale da se nasleđem prenosi imunološki odgovor organizma na uklanjanje HPV infekcije, tj. sposobnost naših ćelija da se očiste od ovog virusa, čime se uklanja najznačajniji faktor rizika za razvoj raka grlića.

Koji su simptomi raka grlića materice

Najraniji znaci raka grlića materice najčešće izgledaju kao promena kvaliteta vaginalnog sadržaja, javlja se sukrvica ili bol tokom ili nakon polnog odnosa, neregularno krvarenje ili krvarenje u menopauzi. Krvarenje može imati različite uzroke, ali se svakako odmah treba obratiti ginekologu. Međutim, premaligne promene i rak grlića materice mogu se razvijati i bez simptoma, zbog čega se svim ženama savetuju redovni ginekološki pregledi, bez obzira na odsustvo tegoba. Danas se smatra da nema razvoja raka grlića materice bez postojanja infekcije onkogenim tipovima humanog papiloma virusa (HPV). Učestalost infekcije HPV-om jeste više od 70% među ženama do 30. godine života, ali kod većine njih ova infekcija prolazi spontano i bez posledica. Kod nekih žena može preći u dugotrajnu infekciju i uzrokovati promene na grliću materice, koje za deset i više godina napreduju u rak grlica materice. Da li će HPV infekcija preći u dugotrajnu i hoće li izazvati promene na grliću materice, zavisi od tipa virusa i imunološkog stanja žene. Tipovi virusa koji mogu dovesti do raka nazivaju se visokorizičnim ili onkogenim, a rizik mogu povećati i dodatni faktori kao što su pušenje, imunosupresija ili druge genitalne infekcije.

Prevencija

1. Redovne godišnje kontrole, koje treba započeti najkasnije u 21. godini

2. Vanredna kontrola u slučaju upozoravajućih tegoba: vanrednog krvarenja, bola u karlici i pojave vaginalnog iscetka.

3. Zdrave seksualne navike, koje isključuju rizično seksualno ponašanje.

4. Najčešće predrasude koje su imale žene obolele od karcinoma grlića: “Ne moram se kontrolisati jer: nemam partnera, nemam tegobe, nisam imala obolelih od raka grlića u porodici”.

5. Ukoliko imate tegobe koje traju već dugo a predloženim postupcima ili terapijom ne prestaju, potražite drugo mišljenje ginekologa-onkologa koji se bavi patologijom grlića materice.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply