snimak-pluca

Ako Vam je na rentgenskom snimku otkrivena fleka na plućima saznajte šta mogu biti uzroci i kakvo Vas lečenje očekuje.Pre svega ne bi trebalo da paničite ovo je prilično česta pojava…

Šta je senka na plućima  ?

Jedan od najviše zastrašujućih, a ipak veoma čestih, nalaza na rentgenskom snimku pluća je nešto što se zove senka na plućima.

Premda deluje kao da je reč o nečem ozbiljnom, ovaj nalaz nije dijagnoza, već uočavanje abnormalnosti koja nije jasno definisana i koju je potrebno detaljno ispitati.

Premda neki specifični detalji mogu da ukazuju na njenu prirodu, pre konačne dijagnoze moraju da se obave ispitivanja.

Na kraju, senka na plućima može da bude nešto ozbiljno, ali, isto tako, ne mora ništa da znači. Smatrajte da je to prvi korak ka dijagnozi.

Očitavanje rentgenskog snimka

Nije loše da o radiološkim ispitivanjima (rentgenski snimak, CT skeniranje, magnetna rezonanca) razmišljate kao slikama u nijansama crnog, sivog i belog. Zgusnute ili čvrste strukture, kao što su kost, srce i glavni krvni sudovi, biće bele. Nasuprot tome, strukture ispunjene vazduhom, poput pluća, biće crne. Strukture koje se preklapaju, kao i bilo šta između njih, biće sivi.

Radiološke snimke je ponekad teško tumačiti jer se strukture preklapaju, a čak i ako primetite neku abnormalnost, teško je razlučiti o čemu je reč. Dok su neke abnormalnosti definisane strukture, poput masa, čvorova ili tumora, u drugim slučajevima njihov oblik nije tako jasno definisan. U takvom slučaju se nazivaju lezije, mrlje, fleke ili senke.

Mogući uzroci senke na plućima

Kada radiolog snimi mrlju na plućima, lekar će početi da istražuje moguće uzroke, na osnovu bilo kakvih tragova ili simptoma.

Istraživanjem može da bude obuhvaćena istorija bolesti pacijenta, porodična istorija bolesti, laboratorijski testovi, kao i faktori poput pušenja ili izlaganja toksinima na radnom mestu.

Evo zašto se može pojaviti mrlja na plućima:

 • preklapajuće strukture, kao što su organi i krvni sudovi, na snimku mogu da budu tako raspoređeni da se vidi senka
 • polomljena rebra ponekad mogu da se pogrešno protumače kao masa na rentgenskom snimku
 • hijatus hernija (želudačna kila koja se vidi u grudnom košu), na rentgenskom snimku može da izgleda kao slabo definisana abnormalnost
 • pneumonija (upala pluća) je infekcija vazdušnih kesica u plućima, koje na rentgenskom snimku deluju kao mrlje ili su neprozirne
 • pleuralna efuzija (izliv) je pojava tečnosti u slojevima između pluća i zida grudnog koša
 • plućni edem je oboljenje kod koga dolazi do nakupljanja tečnosti u plućima, najčešće usled bolesti srca
 • aneurizma aorte (uvećanje srčane aorte) može da bude uzrok senke na plućima koja se vidi na rentgenskom snimku
 • rak pluća može da izgleda kao senka bez dobro definisanog čvora ili mase
 • benigni (dobroćudni) tumori na rentgenskom snimku mogu da liče na senku ili mrlju
 • tuberkuloza je bakterijska infekcija pluća, koja u ranom stadijumu obično nema izražene odlike na rentgenskom snimku
 • sarkoidoza je zapaljensko oboljenje koje zahvata više organa i dovodi do formiranja granuloma (granulacionog tkiva)
 • pneumotoraks, više poznat kao kolaps pluća, može da dovede do abnormalnosti u oblasti kolapsa, koje se vide na rentgenskom snimku

Rentgenski snimak nije pouzdan u dijagnostikovanju raka pluća

Mnogi pomisle da je fleka na plućima rak.Kada razmišljamo o raku, često ga zamišljamo kao masu i očekujemo da se ona vidi na rentgenskom snimku. U brojnim slučajevima, to se ne događa. Zapravo, između 12 i 30% osoba sa rakom pluća, imaju savršeno normalne rentgenske snimke u vreme dijagnostikovanja i ne vidi se nikakva mrlja.

Studija iz 2016. godine pokazuje da je skoro 25% rentgenskih snimaka pacijenta sa rakom pluća, negativno i 12 meseci nakon postavljanja dijagnoze.

Jednostavno, rentgen može da previdi rak pluća i, iz tog razloga, ne koristi se kao skrining metoda.

Ipak kad se pojavi senka na plućima, treba odbaciti najgore pa se sprovode dodatna ispitivanja.

Ispitivanja koja se sprovode kod sumnje na rak

U slučaju da se na rentgenskom snimku uočava senka i da se sumnja na rak, lekar može da vas uputi na više ispitivanja koja će bolje proceniti uzrok. U njih spadaju:

 • Kompjuterizovana tomografija (CT skeniranje) koja koristi rentgenske zrake, pomoću kojih se dobijaju detaljne slike pluća, jer se skenira čitava regija grudnog koša.
 • Magnetna rezonantna tomografija (MRI) koristi magnetne talase za stvaranje slika. Ona bolje razlikuje meka tkiva od CT skenera i može da odredi da li se malignitet proširio i van pluća i zida grudnog koša.
 • Pozitronska emisiona tomografija (PET skeniranje) je snimanje metaboličke aktivnosti ćelija. One koje su hiperaktivne, poput ćelija raka, lakše se identifikuju uz pomoć ove metode.
 • Bronhoskopija je procedura prilikom koje se u pluća uvodi instrument, fleksibilni bronhoskop sa kamerom, koji omogućava vizuelni pregled.
 • Biopsija pluća je uzimanje uzorka tkiva radi ispitivanja. Može da se obavi kao deo bronhoskopske procedure, uvođenjem igle u grudni koš, ili biopsijom otvorenih pluća.

Kod ovih ispitivanja, moramo da istaknemo dva važna principa. Snimanja poput rentgenskog, CT skeniranja i MRI spadaju u „strukturalna“ ispitivanja. Ona mogu da nam kažu da abnormalnost postoji, ali veoma malo o tome koja je abnormalnost u pitanju.

Nasuprot tome, PET skeniranje je „funkcionalno“ ispitivanje. U kombinaciji sa CT skeniranjem, oni ne samo da nam ukazuju na prisustvo lezija, već i da li lezija aktivno raste.

Ovo je još važnije ako pacijent ima ožiljke na plućima usled prethodne radioterapije, ranije upale pluća, ili čak stare gljivične infekcije koje nije bio ni svestan (na primer, kokcidiomikoza i druge). Nov kancer, na strukturalnim snimcima, ponekad izgleda identično kao i ožiljačno tkivo. Nasuprot tome funkcionalni pregledi poput PET skeniranja, pokazuju da rak aktivno raste (svetli), dok regije ožiljačnog tkiva ne svetle.

Čak i pored strukturalnih i funkcionalnih snimanja, ponekad je neophodna biopsija da bi se potvrdila ili isključila dijagnoza. Pored toga, da bi dijagnoza bila što jasnija, biopsija lekarima pruža važne informacije o onome što se vidi pod mikroskopom, kao o molekularnim karakteristikama mase, ako je u pitanju tumor.

Nekoliko reči na kraju

Mada senka na rentgenskom snimku grudnog koša može da bude uznemirujuća, ne bi trebalo da paničite i pretpostavljate najgore. Postoje brojni razlozi za abnormalnosti a, u nekim slučajevima, fleka na plućima su zapravo samo ostaci ranijih infekcija koje su odavno izlečene ili preklapanje normalnih struktura koje se nalaze u grudnom košu.

Sarađujte sa lekarom kako bi mogao tačno da utvrdi uzrok i, čak i kada je u pitanju nešto ozbiljno poput raka, dijagnostikuje ga na vreme, u ranom stadijumu – kada je najizlečiviji.

Uglavnom, većina ljudi kada čuje da ima „senku“ na plućima, strahuje od raka pluća. Ono čega su ljudi manje svesni, međutim, jeste da lečenje raka pluća napreduje i da se stopa preživljavanja povećava. Čak i u poodmaklom stadijumu raka pluća, sada neki od ovih tumora mogu da se drže pod kontrolom dugo vremena, zahvaljujući tretmanima, kao što su ciljane terapije i imunoterapije.

Ako je primećena fleka na plućima verovatno ćete biti upućeni na druga ispitivanja, sledite uputstva lekara i sve će biti u redu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply