Spondiloza vrata

Spondiloza

Vratna spondiloza ili samo spondiloza je jedno od najćešćih oboljenja kičme. Manifestuje bolom u vratu i promenama na pršljenskim telima vratne kičme koja se vide na rentgenskom snimku vratne kičme. Hrskavica se istanjuje i puca na manje delove koji probijaju meduprđljenske veze. Po rubovima pršljena nastaju trnaste i kvrgave promene koje mogu pa pritisnu korenove živaca koji izlaze iz kičmene moždine i na taj način uzrokuju bol.

Uzroci nastanka su najčešće preopterećenje i prenaprezanje skeletnog sistema, koji su posledica savremenog načina života, dugotrajnog sedenja u nepravilnom položaju, smanjena fizička aktivnost, neadekvatan stil života, hronični stres. To dovodi do istrošenosti tkiva i vremenom dovodi do degenerativnih primena. Ove promene zahvatuju zahvataju najćešće kičmu i to u vratnom i leđnom delu, kukove u kolena. Jedan od najčešćih uzroka vratne spondiloze je degeneracija vratnih diskjusa.

DEGENERACIJA VRATNOG DISKUSA

Međupršljenski disk se sastoji od dva dela fibroznog prstena koji se zove annulus fibrozus  i jezgra koje se zove anukus pulpozus.

Degeneracija vratnih diskusa zapoćinje  postepenim gubitkom vode u diskususu. (dehidracijom).

Na rođenju sadržaj vode u diskusu je 88% a u sedamdesetim godinama 70%. Diskus gubi na težini i postaje manje elastičan što umanjuje njegovu ulogu amortizera  odnosno upijanja mikropoveda i zaštite koštanih elemenata. Međupršljensdki zglobovi zbog toga trpe veće opterećenje, razlabavljuju se i razlabavljuju se što dodatno opterećuje diskuse I dovodi do još veće degeneracije. Degenerisani diskus se pomera iz ležišta u prostor izmešu pršljenova, podiže deo pokosnice pršljlenskih tela I dovodi do reaktivnog stvaranja koštanih izraštaja-osteofita.  Međuzglobni prostori između pršljenova se smanjuju a pritisnuti diskus se deformiše  , vrši pritisak na korenove vratnih živaca i sužava kičmeni, pravi stenozu kičmenog kanala.Zadebljava zglobna čaura uvećavaju se zglobni nastavci i zadebljavaju ligament između pršljenova. Sve ovo izaziva bol i to noiceptivni kao posledicu ostećenja I degenaeracije diskusa I neuropatski kao posledicu oštećenja nerava i njihovih korenova.

KAKO PREPOZNATI VRATNU SPONDILOZU

Kliničke manifestacije degenerativnih promena u vratu (spondiloze) su bol u vratu, radikulopatija (oštećenje korenova nerava) i mijelopatija(oštećenje kičmene moždine.

  • BOL u vratu se pojačava na pokret vrata , prenosi se u potiljlak i mežu lopatice.
  • RADIKUOPATIJA bol u vratu koji se širi u ruku i praćen je gubitkom osećaja,  trnjenjem mravinjanjem, žarenjem, smanjenjem mišićne mase kao I slabošću mišića koje inerviše pritisnuti koren živca. Najčešće radikluopatije su na donjim vratnim pršljenovima jer oni trpe najveće opterećenje.
  • MIJELOPATIJA je posledica većihizletanja (hernijacija) diskusa ili izražene degenerativne stenoze (suženja) kičmenog kanala. Pritisnuta je kičmena moždina pa, pored bolova i mišićnih slabosti u rukama kao posledice radikularne kompresije, dolazi do slabosti i kočenja u nogama (spastična parapareza), bez ili sa poremećajem funkcije mokrenja.

dr Bratislav Branković

loading...
loading...
Loading...
Loading...

Be the first to comment

Leave a Reply