Kandida kod beba i dece

November 18, 2015 admin 0

Kandida kod dece i beba uzrok Decа tаkođe mogu dа pаte od infekcije kandidom – čаk i bebe. Decа mogu dobiti kandidu svim klаsičnim nаčinimа. […]

Čaj za kandidu

January 13, 2015 admin 0

Svako ko ima problema sa kadidom (Candida Albicans) trebalo bi da bude izuzetno pažljiv po pitanju uzimanja hrane i pića; prvenstveno zbog toga što mnogo […]