Posts

kako smanjiti trigliceride

Kako smanjiti trigliceride prirodnim putem

Trigliceridi predstavljaju vrstu masti koju su veoma značajni jer obezbeđuju veliku količinu energije za asam organizam, za metabolim i zdravlje ćelija i njihovih membrana. Trigliceridi se nalaze u prirodi u više oblika: nalaze se u…

Pravilna ishrana kod povišenog holesterola i triglicerida

Lipidni poremećaj znači da imate visok nivo ili lipoproteina niske gustine (LDL) holesterola, ili povišen nivo masti koje se nazivaju trigliceridi. Ako imate visok nivo LDL holesterola ili visoke trigliceride, verovatno imate povećan…