Bolno rame je nešto što smo svi osetili u nekom trenutku u svom životu. Bilo da su u pitanju bolovi u ramenu desne ili leve ruke, uzroci su uglavnom benigni i prolaznog karaktera.

Većina problema sa ramenima spadaju u četiri glavne kategorije:

– upala tetiva (burzitis ili tendinitis) ili oštećenje tetiva

– nestabilnost

– artritis

– prelom (slomljene kosti).

Ostali mnogo manje zastupljeni uzroci bola u ramenu su tumori, infekcije i problemi u vezi sa nervima.

bol u ramenu

Bolovi u ramenu desne ili leve ruke – uzroci:

Burzitis

Burze su male vrećice ispunjene tečnošću koje se nalaze u zglobovima u celom telu, uključujući i zglob ramena. One se ponašaju kao jastučići između kostiju i mekih tkiva, i smanjuju trenje između mišića i kostiju. Ponekad, preterana upotreba ramena dovodi do zapaljenja i oticanja burze u zglobu ramena. Burzitis se često javlja zajedno sa tendinitisom. Mnoga tkiva u ramenu mogu postati upaljena i bolna. Mnoge dnevne aktivnosti, kao što su češljanje kose ili oblačenje, mogu postati otežane.

Tendinitis

Tetiva povezuje mišiće za kost. Većina tendinitisa je rezultat trošenja tetive, koje se javlja polako tokom vremena, slično kao i sa đonom cipele koji su na kraju odvaja od preterane upotrebe.

Generalno, tendinitis je jedan od dva tipa:

Akutni. Preterano bacanje lopte ili druge aktivnosti preko glave, tokom posla ili u sportu, mogu da dovedu do akutnog tendinitisa. Bol u ramenu i nadlaktici se često javlja u ovom slučaju.

Hronični. Degenerativne bolesti kao što su artritis ili ponavljajuće habanje zbog starosti, može dovesti do hroničnog tendinitisa.

Bol u ramenu i ruci je često posledica tendinitisa.

Cepanje tetive

Podela i cepanje tetiva može doći usled akutne povrede ili degenerativnih promena u tetivi zbog starosti, dugoročne prekomerne upotrebe i habanja ili iznenadne povrede. Ovo cepanje tetive može biti delimično ili potpuno i može čak podeliti tetivu na dva dela. U većini slučajeva kompletnog cepanja, tetive se odvoje od svoje veze za kosti.

Nestabilnost

Bol u ramenu i nadlaktici može da ukađe na ovo stanje. Nestabilnost ramena se javlja kada glava kosti nadlaktice bude ”proterana” iz ležišta ramena. Ovo se može desiti kao posledica nagle povrede ili iz preterane upotrebe.

Dislokacija ramena može biti delimična, kada glava nadlaktice samo delimično ispada iz ležišta ramena. Ovo se zove subluksacija. Kompletna dislokacija znači da je glava nadlaktice ispala skroz iz ležišta ramena.

Kada ligamenti, tetive i mišići oko ramena postanu labavi ili pocepani, dislokacije se mogu ponavljati. Stalno ponavljajuće dislokacije, koje mogu biti delimične ili u potpunosti, izazivaju bol u ramenu i nestabilnost kada podignete ruku ili je premestite dalje od svog tela. Ponovljene epizode delimičnog iščašenja ili dislokacije mogu dovesti do povećanog rizika od razvoja artritisa.

Artritis

Bol u ramenu može rezultirati od artritisa. Postoje mnoge vrste artritisa. Najčešći tip artritisa u ramenu je osteoartritis. Simptomi, kao što su oteklina, bol i ukočenost, obično počinju u srednjem dobu života. Osteoartritis se razvija polako i bol koji uzrokuje se pogoršava tokom vremena.

Osteoartritis može biti vezan za sport ili povredu na radu i hronična habanja hrskavice. Druge vrste artritisa mogu biti vezane za cepanje mišića, infekcije ili zapaljenje obloge zgloba.

Ljudi će često izbegavati pokrete ramena u pokušaju da umanje bol u ramenu i ruci usled artritisa. Ovo ponekad dovodi do zatezanja ili ukrućenja mekih tkiva, što dovodi do bolnog ograničenja kretanja.

Prelom

Prelomi su slomljene kosti. Prelomi ramena obično uključuju frakturu kosti klavikule (ključnjače), humerusa (kost nadlaktice) i lopatice (scapula). Otuda bol u ramenu i ruci ili bol u ramenu i nadlaktici.

Prelomi kod starijih pacijenata su često rezultat pada sa visine. Kod mlađih pacijenata, prelomi ramena su često uzrokovani povredama kao što su saobraćajne nesreće ili kontaktne sportske povrede.

Prelomi često izazivaju jak bol, otok i modrice oko ramena.

Bol u ramenu i rak

Bol u ramenu može biti simptom raka pluća i raka jetre.

Bol u ramenu može zaista biti simptom raka pluća. U stvari, bolno rame je ponekad prvi simptom raka pluća.

Mnogi ljudi sa rakom pluća razviju bol u ramenu tokom svoje bolesti. Pored toga, kod pacijenata sa rakom pluća, bol u ramenu može biti rezultat njihove bolesti ili drugog uzroka, kao što je artritis. Nažalost, bol u ramenu vezan za rak pluća može biti veoma sličan onom iz stanja kao što je artritis.

Simptomi koji mogu biti više zabrinjavajući, uključuju bol u ramenu koji je gori noću, bol koji se javlja u stanju mirovanja, i bol koji nije povezan sa bilo kakvom aktivnošću.

Bol u ramenu takođe je verovatnije simptom raka pluća ako imate neke druge simptome raka pluća. Imajte na umu da su simptomi raka pluća kod žena i simptomi raka pluća kod nepušača često manje tipični od onih kod muškaraca – i ponekad veoma nejasni, kao što su nedostatak daha toko aktivnosti i umor.

U slučaju raka jetre, bol se javlja u blizini desnog ramena, i to obično u predelu lopatice.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply