urea u krvi i kreatinin

Rezultati analiza krvi – objašnjenje tumačenja nalaza

Čak iako pucamo od zdravlja, veoma je važno da razumemo kako se tumače rezultati analiza krvi. Postoji tek nekoliko rutinskih analiza krvi na osnovu kojih možemo da saznamo kakvog smo zdravlja i da li imamo neko ozbiljno oboljenje.

Analiza krvi je presudan aspekt kada je reč o očuvanju zdravlja. Mnogo puta neki problem prolazi neprimećeno sve dok ne uradimo analizu krvi. U nekim slučajevima se dešava da se razbolimo i da tek kada primetimo problem odlazimo na analizu krvi. Svi smo već radili ove analize i nema ničeg neobičnog kod njih. Međutim, problem nastaje kada nam stignu rezultati krvne slike jer ostajemo zabezeknuti pred medicinskim izrazima i brojevima. Zato ćemo u ovom članku pokušati da vam posao oko rezultata krvne slike bar malo olakšamo.

Krvna slika – tumačenje rezultata

Kompletna krvna slika

Hemoglobin (Hb) – Ako su vrednosti hemoglobina između 13 i 17 grama/decilitar (g/dl), to je normalni opseg vrednosti za odraslog muškarca ili ženu.Označava se sa Hgb.

Broj crvenih krvnih zrnaca (eritrociti/Er) – Normalna vrednost za zdravu osobu kreće se između 4,32 i 5,72 x 1012/l.Označava se sa RBC.Srednja zapremina eritrocita MCV

Broj belih krvnih zrnaca (leukociti/Le) – normalna vrednost za zdravu odraslu osobu je između 3,5 i 10,5 x 1010/l.Označava se sa WBC

Hematokrit (Htc) – To je procenat krvi koju čine crvena krvna zrnca (eritrociti). Prosečna, normalna vrednost hematokrita je od 38 do 52%.

MCV (srednja zapremina eritrocita) – Ovo je indikator veličine crvenih krvnih zrnaca. Normalna vrednost je od 80 do 97. Ako su vrednosti manje, to može da ukazuje na anemiju ili neki drugu bolest krvi.

MCH (srednja koncentracija hemoglobina) – Predstavlja količinu hemoglobina u svakom krvnom zrncu. Dakle, ova vrednost se dobija pomoću vrednosti hemoglobina i eritrocita. Vrednost MCH ćete dobiti tako što ćete ukupnu masu hemoglobina podeliti sa brojem eritrocita – MCH = (Hb*10)/Er. Ako su dobijene vrednosti između 27,5 i 33,5, onda su u granicama normalnih.

Merenje nivoa tiroidnih hormona (hormona štitne žlezde) u krvi

TSH za odrasle osobe – Normalne vrednosti nivoa TSH (tireostimulišućeg hormona) kreću se od 0,4 do 4,5 mili-internacionalnih jedinica po litru krvi (mU/l).

TSH za bebe – Za bebe su vrednosti drugačije. Normalni opseg vrednosti se kreće od 3 do 18mU/l.

T3 – Ovo je još jedna analiza krvi kojom s proverava nivo tiroidnih hormona. Normalna vrednost za odrasle osobe (muškarce i žene) je u opsegu od 0,2 do 0,5 nanograma po decilitru krvi (ng/dl), odnosno od 1,3 do 3,1 nanomola po litru krvi (nmol/l).

T4 – Ovo je još jedna varijanta testa za štitnu žlezdu. Normalne vrednosti za odrasle osobe (muškarce i žene) je 0,7 – 0,8 (donja granica) i 1,4 do 1,5 (gornja granica) ng/dl, odnosno od 66 do 181nmol/l. Za bebe je ova vrednost od 0,9 do 2,2ng/l, odnosno od 67,7 do 190nmol/l.

Ovo su bili rezultati najčešćih analiza krvi i njihovo tumačenje. Rezultate ovih analiza, posebno onih za štitnu žlezdu, malo je teže protumačiti, za razliku od hematološke analize (crvena krvna zrnca i krvne pločice , odnosno eritrociti i trombociti). Evo još nekih analiza i njihovih rezultata.

Lipidni panel

Test lipidnog panela analizira nivoe vrsta masti u odnosu na holesterol.

LDL holesterol – Prosečan nivo LDL holesterola za zdrave odrasle osobe je manji od 100mg/dl.

HDL holesterol – Sve što je iznad 40mg/l za odrasle muškarce i iznad 50mg/l za odrasle žene, u određivanju HDL holesterola, smatra se normalnom vrednošću. Ako je vrednost niža, obratite se lekaru. Ako je iznad ove vrednosti, to je dobro jer je HDL dobra, zdrava mast.

Trigliceridi – Rezultati analize krvi koji pokazuju vrednost od 150mg/l krvi, smatraju se normalnim. Ako je vrednost veća, porazgovarajte sa lekarom kako može da se smanji.

Kompletan metabolički panel

Ova analiza obuhvata merenje nivoa glukoze, proteina, natrijuma, kalcijuma, alkalne fosfataze i drugih elektrolita.

Glukoza – Analiza se obavlja nakon posta, a normalne vrednosti se kreću u opsegu od 65 do 70mg/dl na donjoj granici i od 100 do 110mg/dl na gornjoj granici, odnosno između 3,9 i 6,1milimola po litru krvi (mmol/l).

Mokraćna kiselina (urinska kiselina) – Normalna vrednost za mokraćnu kiselinu, za muškarce i žene, kreće se u opsegu – za žene između 2,0 i 7,0mg/dl, a za muškarce između 2,1 i 8,5mg/l.

Natrijum – Normalna vrednost se kreće od donje granice koja je između 31 i 32ml/dl i gornje granice koja je između 33 i 34mg/dl, odnosno između 135 i 147mmol/l.

Kalijum – Prosečan i zdrav nivo kalijuma u našem organizmu je između 14 i 20mg/dl (mada se 20 smatra malo povišenim nivoom), odnosno između 4,5 i 5,4mmol/l.

Kreatinin – Za žene je normalna vrednost kreatinina od 0,8 do 1,1mg/dl, a za muškarce 0,8 do 1,3mg/dl, odnosno za žene od 45 do 90mmol/l i za muškarce od 63 do 109mmol/l.

Kalcijum – Prosečne vrednosti za kalcijum su na donjoj granici od 8,4 do 8,5, na gornjoj od 10,2 do 10,5mg/dl, odnosno od 2,2 do 2,7mmol/l.

Ovo su bile najvažnije analize krvi koje mogu da ukažu na postojanje nekog zdravstvenog problema. Druge analize krvi mogu da budu veoma problematične za tumačenje, a postoje dugi spiskovi takvih analiza na koje ćete naići ako budete pretraživali medicinske testove i sredstva. Rezultati analiza su predmet pedantnih ispitivanja, a za njihovo tumačenje je potrebno malo prakse i informacije o razlogu upućivanja na analizu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply