oticanje vrata

Oteklina na vratu se javlja usled nakupljanja tečnosti u tkivu vrata ili upale vrata. Upala vrata može da nastane usled infekcije, povrede ili skorašnje medicinske procedure. Benigna oboljenja kože mogu da dovedu do toga da male regije vrata otiču.Oteklina na vratu može biti i posledica oticanja limfnih čvorova.

Oticanje limfnih čvorova na vratu je zajednički simptom brojnih, različitih vrsta virusnih ili bakterijskih infekcija. Uvećanje štitne žlezde je poznati uzrok oticanja vrata kod odraslih osoba. U retkim slučajevima, oticanje vrata može da bude posledica karcinoma.

U slučajevima blagih oteklina, lečenje obično nije potrebno. Ako vam oticanje vrata dosađuje, lekovi u slobodnoj prodaji poput antiinflamatornih lekova ili analgetika, kao i hladne obloge mogu da ublaže nelagodu i otok. U ozbiljnijim slučajevima, preporučuje se pregled kod lekara koji će utvrditi uzrok oticanja i prepisati odgovarajuću terapiju.

oteklina na vratu

Tražite hitnu medicinsku pomoć ako su simptomi otoka na vratu kod vas, ili nekoga u vašem prisustvu, praćeni naglim oticanjem lica, usana ili jezika, kao i problemima sa disanjem poput kratkog daha, otežanog disanja, teškog disanja, šištanja, prestanka disanja ili gušenja. Ovi simptomi mogu da budu znakovi teške alergijske reakcije.

Tražite hitnu medicinsku pomoć ako se kod vas, ili nekoga u vašem prisustvu, javi visoka temperatura (viša od 37,70C) ili otežano gutanje jer oteklina na vratu može da bude povezan sa zauškama, ozbiljnim virusnim oboljenjem, ili nekom drugom ozbiljnom infekcijom.

Ako je oteklina na vratu bolna, uporna ili vas brine, odmah se javite lekaru.

Koji još simptomi mogu da se jave uz oticanje vrata ?

Oteklina na vratu može da se javi uz druge simptome koji se razlikuju u zavisnosti od uzročnog oboljenja, poremećaja ili stanja.

Kožni simptomi koji mogu da se jave uporedo sa otokom vrata

 • krvarenje ili podlivi
 • suva ili masna koža, kao i svrab
 • osip
 • crveni ili ružičasti čvorići
 • crvenilo ili toplina

Drugi simptomi koji mogu da se jave uporedo sa otokom vrata

Oticanje vrata mogu da prate simptomi povezani sa drugim sistemima organizma:

 • otežano žvakanje
 • otežano gutanje
 • otežani govor
 • bol prilikom gutanja ili pomeranja vrata
 • uzdignuti čvorovi ispod kože vrata
 • grlobolja

Ozbiljni simptomi koji mogu da ukazuju na oboljenje opasno po život

U nekim slučajevima oteklina na vratu može da bude simptom po život opasnog stanja koje mora odmah da se ispita u uslovima hitne medicinske pomoći. Odmah tražite medicinsku pomoć ako se kod vas, ili nekog u vašem prisustvu, pojavi bilo koji od ovih, po život opasnih, simptoma:

 • visoka temperatura (iznad 37,70C)
 • bolan, ukočen vrat sa otečenim limfnim čvorovima (ovo može da bude znak ozbiljne infekcije)
 • problemi sa respiratornim organima ili disanjem, kao što su kratak dah, otežano disanje, teško disanje, šištanje, prestanak disanja ili gušenje
 • naglo, bolno oticanje vrata

Šta izaziva oticanje vrata ?

Oteklina na vratu može da se javi usled infekcije kože ili neke druge strukture, zbog čega može da dođe do nakupljanja tečnosti, upale, otoka ili uvećanja limfnih čvorova na vratu. Oteklina može da bude i posledica skorašnje povrede vrata ili hirurške intervencije.

U ozbiljnim slučajevima, oticanje vrata može da bude posledica zaušaka (virusne infekcije pljuvačnih žlezda u vratu) ili teške alergijske reakcije. U ovakvim slučajevima je potrebna pravovremena medicinska pomoć.

Kožni uzroci otoka na vratu

Oteklina na vratu može da bude posledica brojnih kožnih oboljenja, u koja spadaju:

 • akne
 • benigni tumori
 • čirevi
 • ciste (benigna kesica koja sadrži tečnost, vazduh ili druge materije)
 • lipom (benigni tumor koji se sastoji od masnog tkiva)
 • kožna infekcija

Drugi uzroci oticanja vrata

Oteklina na vratu može da bude posledica različitih oboljenja u koja spadaju i ova:

 • sistemska infekcija koja izaziva uvećanje limfnih čvorova
 • gušavost (uvećana štitna žlezda)
 • nasledni angioedem (ozbiljan genetski poremećaj koji izaziva periodično oticanje grla i drugih regija)
 • mononukleoza, ili bolest poljupca (vrsta virusne infekcije)
 • zauške (virusna infekcija pljuvačnih žlezda vrata)
 • skorašnja povreda vrata ili trauma
 • neželjeno dejstvo lekova, kao što su antibiotici ili inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (AKE inhibitori)
 • uvećanje štitne žlezde (gušavost)

 Ozbiljni ili po život opasni uzroci otoka vrata

U nekim slučajevima, otok vrata može da bude simptom ozbiljnog ili po život opasnog stanja koje mora odmah da se ispita u uslovima hitne medicinske pomoći. Ovde spadaju:

 • anafilaksija (teška alergijska reakcija)
 • angioedem (ozbiljan otok ispod kože koji može da dovede do teškoća sa disanjem)
 • karcinom grla, mekog tkiva, štitne žlezde ili druge strukture

Pitanja koja se postavljaju prilikom dijagnostikovanja otoka vrata

Da bu dijagnostikovao stanje, lekar će vam postaviti nekoliko pitanja koja se odnose na otok vrata, na primer:

 • Koliko dugo imate otok vrata?
 • Da li imate neku alergiju?
 • Imate li još neki simptom infekcije?
 • Imate li i druge simptome?
 • Da li ste u skorije vreme imali povredu ili operaciju?
 • Da li je otok bolan?
 • Da li vam je vrat ukočen?
 • Koje lekove uzimate?

Koje su moguće komplikacije otoka vrata?

Obično oticanje vrata nije ozbiljan i može da se leči lekovima u slobodnoj prodaji, kao i kućnim lekovima. U ozbiljnim slučajevima, otok vrata može da bude povezan sa uzročnom infekcijom ili povredom koje moraju medicinski da se zbrinu. Budući da otok vrata može da bude prouzrokovan ozbiljnim bolestima, ukoliko ne zatražite pomoć lekara, može da dođe do ozbiljnih komplikacija i trajnih oštećenja. Kada se dijagnostikuje uzročno oboljenje, veoma je važno da poštujete plan lečenja koji ćete osmisliti uz pomoć lekara da biste smanjili rizik od potencijalnih komplikacija, kao što su:

 • bol koji ne reaguje na lekove (intraktabilni bol)
 • ozbiljni problemi sa disanjem
 • širenje karcinoma
 • širenje infekcije
 • disfunkcija štitne žlezde
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply