cajeviza_EEG glave

Neinvazivna medicinska procedura, elektroencefalografija ili EEG glave se koristi za merenje električne aktivnosti u mozgu. Zahvaljujući rezultatima, neurolog će imati prilike da dobije sve potrebne informacije o električnim impulsima koji se generišu u moždanom tkivu tokom različitih stanja svesti i aktivnosti. Samim tim će biti u prilici i da ustanovi da li postoje neke poteškoće, te da dijagnostikuje eventualno oboljenje.

Kako funkcioniše?

Aparat uz pomoć kog se vrši EEG glave koristi elektrode, koje se postavljaju na površinu skalpa i to sa priamrnim ciljem da registruje električne signale koji potiču iz moždanih neurona. Zapravo te električne oscilacije predstavljaju moždanu aktivnost i mogu biti snimljene i kasnije analizirane od strane neurologa, radi dalje dijagnostike.

Najjednostavnije bi bilo reći da EEG funkcioniše po principu beleženja električnih signala, koji proizvode aktivne moždane ćelije, poznate kao neuroni. Zapravo ti signali predstavljaju promene u električnom potencijalu, a javljaju se tokom njihovih aktivacija.

Elektrode ovog aparata moraju biti postavljene na tačno određenim pozicijama, kako bi obuhvatile specifične oblasti mozga. Zatim se ti signali prenose na sam uređaj, koji registruje te talase, posle čega se prikazuju na monitoru tog aparata.

Za vreme samog snimanja se kontinuirano analiziraju signali, a kako bi neurolog pribavio sve informacije koje su mu potrebne zarad bolje dijagnoze.

Šta dijagnostikuje EEG glave?

Smatra se da je EEG glave ključan za dijagnostiku za pacijente koji pate od epilepsije. Zahvaljujući praćenju električne aktivnost u mozgu, lekari imaju mogućnost da identifikuju sve one promene, koje mogu ukazivati na postojanje ovog oboljenja.

Sem toga, EEG se koristi i za proučavanje moždane aktivnosti tokom različitih faza sna, što i te kako može da bude od koristi prilikom dijagnostike poremećaja spavanja poput narkolepsije, apneje u snu i parasomnija.

I za dijagnostikovanje različitih neuroloških stanja i oboljenja se koristi EEG glave, uključujući demenciju, migrenu i Parkinsonovu bolest, ali i mnoga druga.

Priprema za EEG glave

Pre izvođenja ovog pregleda bi pacijent trebalo da se konsultuje najpre sa neurologom, kako bi ga uputio u to o čemu treba posebno da vodi računa, uzevši u obzir da se obično preporučuje u periodu pre EEG glave da pacijent treba da izbegavati kofein, nikotin i određene lekove koji mogu uticati na moždanu aktivnost. Uz to je vrlo važno i da na pregled dođe čiste kose i skalpa, budući da je i to važno zbog bolje veze elektroda.

Kako izgleda postupak?

Sam postupak se svrstava u neinvazivne, pa samim tim pacijent tokom EEG glave  ne bi trebalo da oseti nikakvu neprijatnost. U većini slučajeva se ovaj pregled obavlja dok je pacijent u sedećem ili ležećem položaju, s tim što će tokom pregleda tehničar da ga zamoli da bude miran, jer je to vrlo važno za preciznost rezultata.

Sem toga, pacijent bi trebalo pre početka samog pregleda da bude detaljno informisan o samoj proceduri i o tome koliko u proseku traje EEG glave, budući da trajanje samog pregelda može u velikoj meri da varira.

Po završetku snimanja, neurolog bi trebalo da analizira konkretne podatkem na osnovu kojih će moći da uspostavi dijagnozu. Upravo u skladu sa dijagnozom će i definisati dalji tok lečenja, te eventualno preporučiti pacijentu da ode na pregled kod lekara neke druge specijalnosti, a ukoliko to bude smatrao neophodnim.