alkalna fosfataza

ALP test (alkalne fosfataza)

Šta je test alkalne fosfataze?

Najvažnije činjenice

  • ALP test se obavlja kao deo ispitivanja funkcije jetre ili žučne kese.
  • Jelo može da utiče na nivo ALP. Možda ćete morati da postite pre testiranja.
  • Za alkalna fosfataza test je potrebno da laboratorijski tehničar uzme mali uzorak krvi iz ruke.

Test ALP meri količinu enzima koji se zove alkalna fosfataza u krvi. Za testiranje je potreban uzorak krvi i često je rutinski deo ostalih analiza krvi.

 Šta je alkalna fosfataza?

Alkalna fosfataza je enzim koji se nalazi u krvotoku. ALP pomaže kod razgradnje proteina u organizmu i postoji u različitim oblicima u zavisnosti od toga odakle potiče. Jetra je jedan od glavnih izvora ALP, međutim, postoje i oblici koji nastaju u kostima, crevima, pankreasu i bubrezima. Kod trudnica se ALP stvara u placenti (posteljici).

Abnormalan nivo ALP u krvi najčešće ukazuje na problem sa jetrom, žučnom kesom ili kostima. Međutim , povišena alkalna fosfataza u krvi  može da bude i pokazatelj neuhranjenosti, kancerogenog tumora bubrega, problema sa crevima ili pankreasom ili ozbiljne infekcije. Opseg normalnih vrednosti ALP se razlikuje od osobe do osobe i zavisi od starosti, krvne grupe, pola, a kod žena i od toga da li su trudne.

alkalna fosfataza

Prema Univerzitetu Kalifornije u San Francisku, normalan opseg vrednosti ALP u krvnom serumu je od 20 – 140IJ/l*, mada postoje razlike od laboratorije do laboratorije.Alkalna fosfataza kod dece je u normalnom opsegu nešto viša, a sa godinama opada. Najbolji način da utvrdite šta je normalno je da razgovarate sa lekarom koji će vam protumačiti rezultate i referentne vrednosti.

(*U zavisnosti od laboratorije, za vrednosti mogu da se koriste i drugačije merne jedinice. Na primer ako laboratorija koristi „jedinice“ (units), onda će normalni opseg vrednosti i rezultati testa biti izraženi kao U/l (jedinica po litru), a ako koristi meru za katalitičku aktivnost, biće izražene kao mkat/l (milikatala po litru). Shodno tome, normalne vrednosti ALP u krvi će biti 78-217 U/l za muškarce i 68-234 U/l za žene kada se koristi U/l. Međutim, kada su milikatali u pitanju, normalne vrednosti za decu do 1 godine su 0,6 – 1,83mkat/l, za decu do puberteta 0,42 – 1,23mkat/l, za trudnice 0,42 – 2,20mkat/l i za odrasle osobe 0,18 – 0,70mkat/l. – Prim. prev.)

Zbog čega se proverava nivo alkalne fosfataze?

Alkalna fosfataza u krvi se radi zbog ispitivanja funkcije jetre i žučne kese ili da bi se identifikovali problemi sa kostima.

Jetra i žučna kesa

Provera nivoa ALP u krvi je rutinski deo testa za proveru funkcionisanja jetre i žučne kese. Simptomi poput žutice (žutilo kože i beonjača), bola u trbuhu, mučnine i povraćanja mogu da navedu lekara da posumnja da nešto nije u redu sa jetrom ili žučnom kesom.

Alkalna fosfataza je korisna za identifikovanje oboljenja poput:

  • hepatitisa (upala jetre do koje može da dođe usled infekcije ili neinfektivnih uzroka)
  • ciroze (stvaranje ožiljačnog tkiva na jetri)
  • holecistitisa (upale žučne kese)
  • blokade žučnih kanala (usled žučnog kamenca, upale ili kancera)

ALP test može da bude potreban ako uzimate lekove koji imaju potencijal da izazovu oštećenje jetre, kao što je acetaminofen. Merenje ALP je jedan od način da se proveri takvo oštećenje i obično se radi sa drugim testovima za funkciju jetre (panel jetre).

Kosti

Alkalna fosfataza može da bude od koristi pri dijagnostikovanju problema sa kostima poput:

  • rahitisa – slabljenja ili gubljenja gustine kostiju kod dece do koga najčešće dolazi usled teškog nedostatka vitamina D ili kalcijuma
  • osteomalacije – gubitka koštane gustine kod odraslih osoba najčešće usled teškog nedostatka vitamina D, ali i usled nesposobnosti organizma da pravilno procesuira i iskoristi vitamin D
  • Padžetove bolesti kostiju – poremećaja koji izaziva ozbiljne probleme sa propadanjem i regeneracijom kostiju

ALP testiranje može da bude korisno i za ispitivanje prisustva kancerogenih tumora, neuobičajenog razvoja kostiju ili nedostatka vitamina D. Može da se koristi i za praćenje lečenja bilo kog od pomenutih oboljenja.

Šta znače rezultati ALP testa?

Kada stignu rezultati ALP testiranja, lekar će razgovarati sa vama i reći vam šta bi trebalo da radite.

Povišen nivo ALP

Nivo ALP u krvi koji je viši od normalnog može da ukazuje na problem sa jetrom ili žučnom kesom. To uključuje i hepatitis (upalu jetre), cirozu (stvaranje ožiljaka na jetri), kancer jetre, žučni kamenac ili blokadu u žučnim kanalima.

Alkalna fosfataza povišena takođe može da bude znak problema povezanih sa kostima, kao što su rahitis, Padžetova bolest, kancer kostiju ili prekomerno aktivna paraštitna žlezda. U retkim slučajevima povišen nivo ALP može da ukazuje na zatajenje srca, otkazivanje rada bubrega, druge oblike kancera, mononukleozu ili bakterijsku infekciju.

Nizak nivo ALP

Alkalna fosfataza snižena – kada je nivo ALP u krvi niži od normalnog, što je veoma retko, to može da ukazuje na neuhranjenost do koje može da dođe usled celijakije ili nedostatka nekih vitamina i minerala.

 Koji su rizici testa alkalne fosfataze?

Postoji veoma malo rizika povezanih sa vađenjem krvi. Možda dobijete blagi podliv na mestu uboda, mada se to može izbeći pritiskanjem rane. U retkim slučajevima može da dođe do flebitisa (upale vene). Ukoliko imate ovu komplikaciju, držite tople obloge dok se otok ne povuče. Ukoliko imate bilo kakav poremećaj krvarenja ili uzimate lekove za razređivanje krvi, pre davanja uzorka krvi obavestite o tome svog lekara.

Kako se priprema za test alkalne fosfataze?

Za test alkalne fosfataze je potrebno da laboratorijski tehničar uzme mali uzorak krvi iz ruke. Ovo se obavlja u kliničkoj laboratoriji. Laborant će antiseptikom očistiti kožu na prednjoj strani podlaktice i podvezati ruku elastičnom trakom kako bi se vena napunila krvlju. Potom će u venu uvesti iglu i izvaditi krv u malu epruvetu. Proces je brz i izaziva malo bola i nelagode.Alkalna fosfataza u krvi se obično proverava sa drugim analizama krvne slike.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply