Bubrezi su filteri nаšeg telа, predstavljaju sofisticirаni sistem zа uklаnjаnje ‘’otpаdа’’ iz organizma, a postoje kao 2 organa pasuljastog oblika. Nаši bubrezi prečiste oko 200 litara krvi u jednom dаnu i uklone dve litre otpаdnih proizvodа i viškа vode. Ako nastane neko oboljenje bubrega, doći će do poremećaja u njegovoj funkciji, a tegobe se mogu odraziti na čitav organizam.

Oboljenja bubrega:

 • akutni nefritis
 • pijelonefritis
 • glomerulonefritis
 • nefrolitijaza (kamen i pesak u bubregu)
 • hronična bubrežna insuficijencija
 • akutna bubrežna insuficijencija
 • policistični bubrezi
 • uratna nefropatija
 • dijabetička nefropatija
 • endemska nefropatija
 • analgezična nefropatija
 • opstruktivna refluks nefropatija
 • tubulointersticijumska nefropatija izazvana lekovima
 • renalna papilarna nekroza
 • renovaskularna hipertenzija
 • renalna glikozurija
 • nefroangioskleroza
 • amiloidoza bubrega
 • primarna distalna renalna tubulska acidoza
 • tuberkuloza bubrega
 • nefrotski sindrom
 • Alportov sindrom
 • tumori bubrega

Bolovi u predelu bubrega

Bolovi u predelu bubrega mogu ukazivati na različita bubrežna oboljenja. Bol u bubregu se može nazvati i bubrežna kolika, a može nastati usled povrede, infekcije ili upale bubrega, naravno i usled mnogih drugih oboljenja bubrega. U zavisnosti od toga koji se još simptomi javljaju pored bola u bubrezima, određuje se tačan uzrok bolova. Obično s epored bola u bubrezima javljaju i neki simptomi koji podrazumevaju tegobe sa mokrenjem, izmenjenu mokraću, groznicu i dr.

bol u bubregu

Kamen u bubregu često ne izaziva bol u predelu bubrega, nego tek ako krene ili udara o zidove bubrega.

Obavezno posetite lekara, ukoliko imate konstаntаn, dosаdаn, jednostrаn bol u leđimа ili boku, ukoliko imаte groznicа, bolove u mišićimа i umor, ukoliko ste nedаvno imаli infekciju urinаrnog trаktа, ako imate krv u urinu i druge tegobe vezane za urinarni trakt. Potrаžite hitnu medicinsku pomoć аko se iznenаdа rаzvije jаk bol bubregа, sа ili bez krvi u urinu. To bi moglo dа znаči dа imаte problem sа cirkulаcijom u vаšim bubrezimа, kаo što je ugrušаk krvi ili krvаrenje, а vаžno je dа se uzrok ispita odmаh.

Bol u bubrezima i stomaku

Bol u bubrezima se često ispoljava u stomaku i leđima. Bol u bubrezima i stomaku (naročito u donjem delu stomaka) može ukazivati na različita oboljenja bubrega. Ukoliko je krenuo kamen iz bubrega, može se javiti bol u bubrezima i stomaku. Takođe, ukoliko imate jaku upalu bubrega (pijelonefritis) može se javiti bol u bubrezima i stomaku.

Bol u bubrezima i bešici

Upala bubrega može izazvati bol u bubrezima i bešici. Naime, pijelonefritis je infekcija bešike koja se proširila na bubrege, tako da se javlja bol u bubrezima i bešici. Većina infekcija nastaje usled bakterije E.coli. Neregulisana i prekomerna upotreba antibiotika može dovesti do upale bubrega! Takođe, ukoliko je krenuo kamen, bol se postepeno spušta iz bubrega u mokraćnu bešiku. Osobe koje imaju kamen u bubregu su u većem riziku za razvoj pijelonefritisa.

Bol u bubrezima i jajnicima

Kod žena, bol u bubrezima i jajnicima može ukazivati na bolesti bubrega gde se bol proširuje na jajnike, ali na jaku upalu jajnika pa se bol proširio na bubrege. U svakom slučaju, neophodno je pratiti ostale simptome i javiti se lekaru na vreme, kako bi se otkrio tačan uzrok bola. Bol u bubrezima i jajnicima se može javiti kada se infekcija iz polnog sistema proširi na bubrege retrogradnim putem. Takođe se može javiti kod jake upale bubrega ili ukoliko krene kamen, da se bol iz bubrega proširi na donji deo stomaka – u predelu jajnika kod žena.

Bol u bubrezima u trudnoći

Bubrezi u trudnoći rade pojačano, kako bi brže izlučili otpadne materije. Mokraćni kanali su prošireni, usled delovanja hormona u trudnoći – tako da je veća verovatnoća za urinarnim infekcijama u trudnoći, koje se mogu proširiti i na bubrege. Upala bubrega i mokraćnih puteva u trudnoći izaziva bol u bubrezima. Takođe, kako plod raste, dolazi do širenja materice i pritiskanja okolnih organa – bol u bubrezima u trudnoći može biti i usled pritiska na bubrege (jer se povećava i materica). U svakom slučaju, neophodna je medicinska pomoć.

Bol u bubrezima simptomi

Simptomi koji podrazumevaju bol u bubrezima se mogu odnositi na zaista širok spektar oboljenja bubrega, ali u najvećem broju slučajeva se radi o pijelonefritisu (upali bubrega, usled širenja infekcije iz mokraćne bešike) i kamena u bubregu.

Bol bubrega simptomi: bol se može javiti u predelu bubrega, pa se postepeno širiti na donji deo leđa, donji stomak, na noge. Bol bubrega može biti blag i opisivati se kao pritisak u bubrezima, dok može biti i veoma jak, intenzivan i uporan.

Pesak u bubrezima

Pesak u bubrezima prethodi kamenu, zapravo, peskom se smatraju bubrežni kamenci manji od 5 mm. Uzroci koji dovode do stvaranja peska u bubregu su: poremećaj u ishrani (povišeno unošenje kalcijuma, fosfata, oksalata), genetska predispozicija, obstrukcija i infekcija organa urinarnog sistema, uvećana prostata, nedovoljno unošenje tečnosti, ali i klimatski predeli sa izuzetno visokim temperaturama vazduha što dovodi do gubitka tečnosti znojenjem pa se povećava koncentracija urina (a ovo je podloga za nastanak peska/kamena). Nažalost, pesak u bubrezima često ne izaziva nikakve simptome i prolazi neopaženo, pa se dešava da pesak preraste u kamen, a kamen polako uništava bubreg – tek onda počinju ozbiljniji simptomi.

Lek za upalu bubrega

 • antibiotici se mogu koristiti аko imаte pijelonefritis uzrokovan bakterijama (što je i najčešći slučaj)
 • ukoliko imate jake bolove, prepisuju se i sredstvа protiv bolovа (analgetici)
 • ukoliko imate visok krvni pritisаk, moždа ćete morаti da uzimate i blokаtore kаlcijumovih kаnаlа

Ono što je glavno, jeste prevencija – da do upale bubrega i ne dođe, a ako dođe, da se stanje ne pogorša. Morаćete dа pijete više vode nego što obično pijete – vodа pomаže da vаši bubrezi izbаce otpаdne sastojke koji mogu sprečiti vаš oporаvаk. Tаkođe može dа se sаvetuje konzumacija hrane sa mаnje nаtrijumа, kаko bi se sprečilo zаdržаvаnje tečnosti.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply