Rak limfnih čvorova uzrok

Limfni sistem je serija limfnih čvorova i krvnih sudova kroz koje se kreće limfna tečnost kroz telo. Limfna tečnost sadrži bela krvna zrnca za borbu protiv infekcija. Limfni čvorovi deluju kao filteri, hvataju i uništavaju bakterije i viruse u cilju sprečavanja širenja zaraze.

Dok limfni sistem obično štiti vaše telo, limfne ćelije koje se nazivaju limfociti mogu postati kancerogene. Rak koji se javlja u limfnom sistemu se zove limfom.

Lekari klasifikuju više od 60 tipova raka, kao što su limfomi. Limfom može da utiče na bilo koji deo limfnog sistema, uključujući:

 • koštanu srž
 • timus
 • slezinu
 • krajnike
 • limfne čvorove na vratu, ispod pazuha itd.

Lekari obično dele limfome u dve kategorije, Hodgkin limfom i non-Hodgkin limfom.

limfom simptomi

Većina dijagnostikovanih slučajeva limfoma nemaju poznat uzrok. Međutim, neki ljudi mogu biti pod većim rizikom. To uključuje ljude sa smetnjama u imunom sistemu, kao što su:

 • virus humane imunodeficijencije (HIV)
 • oni koji uzimaju lekove protiv odbacivanja transplantiranih organa
 • oni sa genetskim bolestima imunog sistema.

Ljudi koji su imali infekcije poput leukemije T-ćelija / limfotropični virus (HTLV-1), Heliobacter pilori, hepatitisa C ili virus Epštajn-Bar-a su povezani sa povećanim rizikom. Oni koji su izloženi hemikalijama u pesticidima, đubrivu, herbicidima su takođe pod rizikom. Izloženost ovim infekcijama ili hemikalijama ne znači da će osoba dobiti limfom.

Ljudi koji su prošli tretmane zračenja u prošlosti takođe imaju veće šanse da dobiju rak limfnih žlezda.

Limfom Hodgkin i limfom non Hodgkin

Dve glavne vrste limfoma su Hodgkin limfom i non-Hodgkin limfom. Patolog iz 1800. godine po imenu dr Tomas Hodžkin je identifikovao ćelije koje se sada zovu Hodgkin limfom. Oni sa Hodgkin-ovim limfomom imaju velike kancerogene ćelije koje se nazivaju Rid-Sternberg ćelije. Ljudi sa non-Hodgkin-ovim limfomom nemaju ove ćelije.

Limfom non-Hodgkin je tri puta češći nego Hodgkin limfom.

Mnoge vrste limfoma (rak limfnih žlezda) spadaju u svakoj kategoriji. Lekari nazivaju non-Hodgkin limfom tipove raka na osnovu ćelije na koju utiču, kao i ako su ćelije brzo- ili sporo-rastuće. Oblici non-Hodgkin limfoma se javljaju u B-ćelijama ili T-ćelijama imunog sistema. Većina tipova non-Hodgkin limfoma utiče na B-ćelije. Vrste uključuju:

 • B-ćelijski limfom
 • Burkitov limfom
 • folikularni limfom
 • limfom ćelija omotača
 • primarni medijastinalni B ćelijski limfom
 • mali limfocitni limfom
 • Valdenstrom makroglobulinemija (takođe poznat kao limfoplazmacitni limfom).

Hodgkin limfom obično počinje u B-ćelijama ili ćelijama imunog sistema poznatih kao Red-Sternberg ćelije. Hodgkin vrste limfoma su:

 • limfocitima potrošena Hodgkinova bolest
 • limfocitima bogata Hodgkinova bolest
 • Hodgkin limfom mešovite celularnosti
 • nodularnim limfocitima predominantna Hodgkinova bolest (redak oblik)
 • Hodgkin limfom nodularna skleroza.

Rak limfnih žlezda simptomi

Većina pacijenata sa limfomom prvo primete otečene limfne čvorove, naročito ako je u pitanju rak limfnih čvorova na vratu. Oni se mogu osećati kao mali, meki čvorići pod kožom. Osoba može osetiti uvećane limfne čvorove u:

 • vratu
 • gornjem delu grudnog koša
 • ispod pazuha
 • na stomaku
 • na preponama

Drugi simptomi raka limfnih čvorova uključuju:

 • bol u kostima
 • kašalj
 • umor
 • uvećana slezina
 • groznica
 • noćno znojenje
 • bol kada se pije alkohol
 • osip
 • kratak dah
 • svrab kože
 • bol u stomaku
 • neobjašnjiv gubitak težine.

Limfom ne mora uvek izazvati simptome u svojim ranim fazama. Lekar može otkriti uvećane limfne čvorove tokom fizičkog pregleda.

Dijagnoza

Biopsija se obično primenjuje ako lekar sumnja na limfom rak limfnih čvorova. Ovo uključuje uklanjanje ćelija iz uvećanog limfnog čvora. Lekar će ispitati ćelije da se utvrdi da li su ćelije limfoma prisutne i koji tip ćelija je u pitanju.

Ako lekar detektuje ćelije limfoma, dodatno testiranje može identifikovati koliko se rak limfnih čvorova proširio. Ovi testovi mogu da uključuju rendgen grudi, testiranje krvi (krvna slika) ili testiranje obližnjih limfnih čvorova ili tkiva. Kompjuterizovana tomografija (CT) ili magnetna rezonanca (MRI) mogu da identifikuju dodatne tumore ili uvećane limfne žlezde.

Krvna slika:

Na limfom ukazuju poremećaj u krvnoj slici kao što je normocitna anemija – koja se javlja kao posledica smetnji u diferencijaciji crvenih krvnih zrnaca u koštanoj srži, tj. njihovoj specijalizaciji za obavljanje određene funkcije. Nepravilnosti u leukocitarnoj formuli, kao što je limfocitopenija – smanjen broj leukocita i limfocita takođe može da ukazuje na rak limfnih čvorova.

rak limfnih zlezda

Tumor limfnih žlezda lečenje

Jedan broj lekara specijalista sarađuje u lečenju limfoma. Ovo uključuje hematologe, lekare specijaliste za krv, koštanu srž i poremećaje imunih ćelija. Onkolog je odgovoran za lečenje kancerogenih tumora. Patolozi mogu da rade sa ovim lekarima da pomognu u planiranju lečenja i identifikuju da li određeni tretman radi.

Lečenje tumora limfnih žlezda zavisi od faze raka. Lekari će oceniti “fazu” tumora da bi označili koliko mogu da se šire kancerozne ćelije. Faza 1 znači da je tumor ograničen na nekoliko limfnih čvorova, dok faza 4 znači da se tumor proširio na druge organe, kao što su pluća ili koštana srž.

Lekari “ocenjuju” non-Hodgkin-ove limfome po tome koliko brzo oni rastu. Ovi uslovi uključuju:

 • niskog stupnja
 • srednjeg stepena ili agresivan
 • visokog stepena ili visoko agresivan.

Tretman za Hodgkin limfom uključuje zračenje da se smanje i ubijaju kancerogene ćelije. Lekari takođe propisuju lekove-hemoterapiju da uništi kancerozne ćelije.

Hemoterapija i zračenje su takođe korišćeni za lečenje non-Hodgkin-ovog limfoma. Biološka terapija koja cilja kancerozne B-ćelije može biti efikasna. Primer ovog tipa leka obuhvata rituksimab.

U nekim slučajevima, transplantacija koštane srži ili matičnih ćelija se koristi da se izgrade zdrave ćelije imunog sistema. Rodbina će moći da donira koštanu srž.

Karcinom limfnih čvorova prognoza

Prognoza za karcinom limfnih čvorova zavisi, pre svega, od stаdijumа bolesti i pаtohistološkog tipа limfoma. Različite podtipove Hodgkin-ovog i non-Hodgkin-ovog limfoma lekari grupišu u: indolentne (sporo-rastuće) i agresivne (brzo-rastuće) – što takođe utiče na prognozu.

Hodgkinov limfom je najčešće izlečiv rаdioterаpijom, kao i kombinovаnom hemoterаpijom, ili kombinacijom ova dva pristupa.

Kada je rak limfnih žlezda u pitanju, postoje 4 stadijuma bolesti – pri čemu izlečenje zavisi od stadijuma u kom je limfom dijagnostikovan.

Uobičаjno je dа se I i II stadijum tretirаju rаdioterаpijom, dok se III i IV stadijum tretiraju hemoterаpijom. Pored stadijuma bolesti, prognoza se određuje i na osnovu pola, godina, postojаnja velike tumorske mаse i drugih faktora. Kad je u pitanju rak limfnih žlezda bolju prognozu imаju pacijenti kod kojih je limfom dijagnostikovan u rаnim stаdijumimа (I-II A), kao i osobe ženskog polа, mlаđi od 30 godinа i pacijenti koji nemаju veliku tumorsku mаsu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply