Činjenice o lezijama na mozgu

 • lezije na mozgu opisuju se kao abnormalno tkivo, koje se nalazi u ili na moždanom tkivu
 • tipovi lezija na mozgu su: rane, infekcije, maligne, benigne, vaskularne, genetske, imunološke, posledica izumrlih moždanih ćelija ili radijacije. Postoji još toksina koje se povezuju sa lezijama na mozgu
 • uzročnici lezija na mozgu su uglavnom vezani za njihov tip
 • faktori rizika su: povreda glave, pušenje i udisanje duvana, izlaganje infekcijama, zračenju, hemikalijama, loša ishrana, alkohol, genetske predispozicije
 • simptomi lezija razlikuju se od tipa do tipa. Međutim, postoje neki znaci koji su zajednički: glavobolje (povremene ili stalne), mučnina, povraćanje, smanjen apetit, promene raspoloženja, promene u ponašanju, opadanje kognitivnih sposobnosti, pad koncentracije, problemi sa vidom, sluhom i ravnotežom, ukočenost mišića, slabljenje, utrnuće ili paraliza, promena ili gubitak čula mirisa, gubitak pamćenja, zbunjenost, napadi i koma
 • tražite hitnu medicinsku pomoć, ukoliko primetite neki od navedenih simptoma
 • dijagnoza lezija na mozgu počinje pregledom medicinske i porodične istorije pacijenta, utvrđivanjem simptoma i fizičkim pregledom. Doktor će obično tražiti i nekoliko različitih krvnih testova, CT ili MR mozga. U nekim slučajevima, dijagnoza se može potvrditi biopsijom lezije
 • komplikaije mogu nastati od same bolesti ili od lečenja, a mogu biti blaže (mučnina, povraćanje) i teže (pogoršavanje simptoma, napadi, koma ili čak smrt)
 • prognoza za oporavak zavisi od tipa lezija, godina i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta, kao i vrste tretmana i njegovog efekta na organizam. Šanse za oporavak mogu biti male i velike, a kod nekih pacijenata mogu se menjati u zavisnosti od napretka bolesti

Generalno o lezijama na mozgu

„Lezije na mozgu“ je termin koji se često pretražuje, u potrazi za informacijama o moždanim bolestima. Ta fraza nije dovoljno precizna, što govori da osoba koja pretražuje pojam verovatno želi da se upozna sa svim aspektima ove bolesti. U ovom članku pokušaćemo na što bolji način da objasnimo vrste i tipove lezija, i pružićemo nekoliko ključnih fraza koje mogu poslužiti čitaocima da istražuju dublje, ukoliko budu želeli.

lezije na mozgu simptomi

Prvo, razjasnićemo šta znači termin „lezije na mozgu“. Lezija na latinskom znači povreda. Medicinskim rečnikom, lezija je svako abnormalno tkivo koje se nađe na ili u nekom organizmu, obično uzrokovano bolešću ili povredom. Zbog toga, „lezije na mozgu“ pokrivaju sve teme vezane za pojavu abnormalnog tkiva na ili u mozgu. Upoznaćemo vas sa tipovima, uzročnicima, rizičnim grupama, simptomima, dijagnostikovanje, lečenjem, komplikacijama, prevencijom i prognozama za oporavak. I naravno, ovde ne možemo predstaviti sve lezije (npr. postoji preko 120 vrsta tumora na mozgu), pa savetujemo čitaoce da nakon upoznavanja sa lezijama u ovom članku potraže dalje specifične slučajeve.

Znaci i simptomi lezija na mozgu

Većina simptoma koji ukazuju na pojavu lezija na mozgu nije specifična, i viđa se i kod drugih bolesti, osim naravno, povreda glave. Ali čak i kod povrede, neki simptomi mogu biti mali, i gotovo nevidljivi. Podelićemo znake i simptome u tri grupe. Prvu čine oni simptomi uz pomoć kojih lekari mogu da sužavaju broj mogućih dijagnoza. U drugu grupu spadaju oni znaci koji se pojavljuju kod većine pacijenata, obolelih od različitih tipova lezija na mozgu. Treću grupu čine simptomi specifični za decu i novorođenčad, mada se kod dece mogu javljati većina simptoma iz prve i druge grupe.

Znaci i simptomi najčešćih tipova lezija na mozgu su:

 • povreda: probadajuće ili pritisne rane glave, modrice na licu, hematomi ili lateracije na skalpu, sklonost padanju, tučama i automobilskim nesrećama (pogotovo ako je pacijent gubio svest ili bio u komi)
 • infekcije: temperatura, ukočen vrat, glavobolja (na svaka 1-3 dana) koja prerasta u zbunjenost i napade koji su tipični za meningitis
 • vaskularne: iznenadne glavobolje, ili one koje se brzo (u nekoliko minuta ili dana) razvijaju i prelaze u jake, nepodnošljive, od kojih se pacijenti mogu i onesvestiti, dovode se u vezu sa aneurizmom koja je pukla ili curi. Iznenadni prekidi govora, slabost i utrnuće ekstremiteta, iskrivljenost lica koja je prisutna kao posledica šloga
 • zloćudne: glavobolja koja se danima ili mesecima pogoršava, slabost, promene u ponašanju, napadi kod pacijenata koji imaju istoriju raka (u drugim organima osim mozga), su znaci metastaziranih lezija na mozgu (npr. rak pluća koji se proširio na mozak)

Iako se znaci i simptomi koje ćemo sada navesti mogu pojaviti zajedno sa ovim prethodnim, akutnost stanja je ta koja je presudna u odluci pacijenta da potraži medicinsku pomoć. Znaci koji slede su takođe važni, ali su manje specifični, i mogu se pojaviti kod gotovo bilo kog tipa lezija na mozgu. Proces pogoršavanja može trajati danima ili godinama, i češće se javlja kod benignih, genetskih i imunoloških lezija na mozgu. Uzrokovano je izumiranjem moždanih ćelija, formiranjem plakova, i sl. uzrocima zbog kojih nastaju lezije na mozgu:

 • glavobolje (povremene ili stalne)
 • mučnina, povraćanje, smanjen apetit
 • promene raspoloženja, ponašanja i kognitivnih sposobnosti
 • problemi sa vidom, sluhom i ravnotežom
 • ukočenost mišića, slabljenje ili paraliza
 • gubitak ili poremećenost čula mirisa
 • gubitak pamćenja, zbunjenost

Simptomi koji se mogu pojaviti u uznapredovalom stadijumu su napadi i koma, i često vode do smrti.

Lečenje lezija na mozgu

Postoji nekoliko opcija za lečenje lezija i sve su komplikovane, te o lečenju obično odlučuje čitav tim lekara, uz odobrenje pacijenta ili osobe koja ima punomoć da donosi zdravstvene odluke u ime pacijenta. Lečenja nekih vrsta, kao što je bakterijski meningitis su prilično jasna i podrazumevaju korišćenje antibiotika i steroida. Ali, neki drugi tipovi lezija mogu zahtevati obimne lekarske i hirurške tretmane.

Lezije uzrokovane rakom mozga imaju najkompleksniji tretman. Način lečenja se pravi u dogovoru sa timom stručnjaka i pacijentovim potrebama i željama. Plan lečenja se zasniva na godištu i generalnom zdravstvenom stanju pacijenta, gleda se tip raka i njegov napredak, čak i kad je metastazirao; a u obzir se uzima i procenat uspešnosti lečenja tog tipa raka. Operacija, zračenje i hemoterapija su najčešće opcije za lečenje raka na mozgu. Neki pacijenti dobro reaguju na jednu vrstu lečenja, dok drugima treba kombinacija dva ili tri različita tretmana. Pre nego što se počne sa lečenjem, obavezan je razgovor sa lekarom o svim pozitivnim i negativnim stranama tretmana.

Drugi tipovi lezija su teži za lečenje jer tretmani u najboljem slučaju usporavaju napredak bolesti i smanjuju simptome, ali ne mogu da izleče pacijenta. Tu spada većina tipova lezija- genetske, imunološke, one koje nastaju izumiranjem moždanih ćelija, stvaranjem plaka ili jonizujuće radijacije. Klasičan primer je Alchajmerova bolest, koja se može lečiti sa nekoliko različitih lekova, ali oni samo mogu usporiti napredak i promene u ponašanju. Kao i kada je u pitanju rak mozga, plan lečenja se pravi za svakog pojedinačnog pacijenta, u zavisnosti od tipa bolesti. U većini slučajeva, daju se samo lekovi, dok je kod nekih izuzetaka potrebno kombinovanje tretmana (kada se npr. zajedno javljaju genetska i vaskularna aneurizma).

Svaki pacijent obično ima personalizovan način lečenja. Čak i ako pate od iste bolesti, plan lečenja može biti drugačiji jer zavisi od nekoliko faktora – godina, generalnog zdravstvenog stanja i faze uznapredovalosti bolesti. Ukoliko pacijent ili neko iz porodice ima pitanja ili je zabrinut oko nekih aspekata lečenja, treba da razgovara sa timom lekara koji je osmislio plan tretmana, ili da traži drugo mišljenje.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply