Cista na mozgu nije isto što i tumor.Cista je mala kesica koja je ispunjena vazduhom, tečnošću ili drugom vrstom materijala. Cista je nekancerozna, tumor, nasuprot tome, je izazvan nenormalnim rastom kanceroznih ćelija, formirajući izraslinu punu tkiva.

Cista na mozgu ne mora izazvati nikakve simptome ili može izazvati niz različitih simptoma, zavisno od toga gde se u mozgu nalazi. Ciste na mozgu mogu imati više različitih uzroka.

Cista na mozgu može da sadrži tečnost, kao što je krv, cerebrospinalna tečnost, tkiva ili minerale. Cista koja curi može da iritira obližnje moždano tkivo. Ako cista izaziva probleme pacijentu, biće neophodno lečenje.

Vrste

Kada su ciste u glavi u pitanju, postoji više vrsta.

Koloidna cista na mozgu, takođe se zove i neuroepitelijalna cista, formira se u trećoj komori u mozgu i može da blokira protok likvora. Kao rezultat, pacijenti sa koloidnom cistom mogu razviti hidrocefalus, nakupljanje likvora u mozgu, što rezultira povećanim intrakranijalnim pritiskom.

Arahnoidalna cista na mozgu (u obliku paukove mreže), koja se takođe naziva i leptomeningealna cista, formira se na rođenju.

Epidermoidna cista, ili holesteatom, javlja se kod odraslih srednjih godina i formira se iz ćelija koje kasnije postaju koža. Epidermoidne ciste se razvijaju u području mozga koji se zove cerebelo-pontinski ugao.

Dermatoidne ciste se formiraju od istih ćelija kao epidermoidne ciste. Ova vrsta cisti na mozgu se javlja kod dece.

Cista Ratkeovog džepa, koja se nalazi u hipofizi, može da vrši pritisak na optički nerv i hipofizu. Pacijenti sa ovom vrstom moždane ciste mogu imati probleme sa vidom i gubitak funkcije hipofize. Pinealna cista, čiji razvoj je nejasan, može izazvati glavobolju i hidrocefalus.

Ciste na mozgu – uzroci:

Nenormalno formiranje membrana

Mnoge vrste moždanih cista nastaju dok se fetus razvija u materici, prouzrokovane su razvojnim abnormalnostima. Otuda ciste na mozgu kod beba. Na primer, arahnoidalna cista se često razvija u subarahnoidalnom prostoru mozga, području između slojeva membrana koje okružuju mozak. Doktori misle da su ove arahnoidalne ciste uzrokovane abnormalnom podelom koja se formira dok membrane rastu u mozgu fetusa. Abnormalna podela rezultira u maloj vrećici u membrani koja se ispunjava sa likvorom.

Abnromalni razvoj mozga

Druge vrste cisti, uključujući dermoidne i epidermoidne ciste, takođe se javljaju zbog abnormalnosti razvoja mozga. Ove ciste nastaju kada ćelije koje su programirane da se pretvore u tkivo kože slučajno postaju zarobljene na unutrašnjoj strani u mozgu fetusa koji je u razvoju. Ove ćelije nastavljaju da rastu u tkivo kože i često formiraju malu cistu koja sadrži kožu i folikule dlake, u slučaju dermoidne ciste, ili kožu i kristale holesterola, u slučaju epidermoidne ciste.

Pinealne ciste

Pinealne ciste su drugi tip, kada su ciste na mozgu u pitanju. Ovo je cista koja se može formirati kod fetusa ili kod mlade osobe posle puberteta. Ove ciste su nazvane po epifizi na kojoj rastu. Lekari ne razumeju tačan uzrok pinealne ciste, ali veruju da može biti u vezi sa skupljanjem epifize koje se normalno javlja nakon puberteta.

Ciste na mozgu uzrokovane tumorima

Iako su ciste i tumori potpuno različiti, neke ciste na mozgu mogu biti izazvane brzim rastom ćelija koje izazivaju tumore. Kako kancerozne ćelije rastu izvan kontrole i formiraju tumore, mogu stvoriti prostor između tkiva u mozgu koji se popunjavaju sa cerebrospinalnom tečnošću ili drugim materijalom.

Paraziti u mozgu

Svinjska pantljičara, pod nazivom Taenia solium, pravi rupe u ljudskom tkivu i formira male, tvrde ciste. Ako ova pantljičara pravi rupe u mozgu i formira ciste, stanje se zove Neurocisticerkoza.

Ostali uzroci

Pojedine ciste na mozgu, kao što su arahnoidalne ciste, se mogu formirati kasnije u životu od drugih uzroka osim razvojnih abnormalnosti. Sekundarne arahnoidalne ciste, što je ime koje se koristi za ciste koje se razvijaju kasnije u životu, mogu biti prouzrokovane povredom mozga ili kao komplikacija operacije mozga. Drugo stanje poznato kao meningitis, što je oticanje membrana koje pokrivaju mozak, takođe može rezultirati razvojem sekundarnih arahnoidalnih cisti.

Simptomi

Kаo i ciste koje se nalaze bilo gde drugde u telu, vodena cistа na mozgu je kesica nalik na tumor, ispunjenа tečnošću kаo bаlon ispunjen vodom – mada može biti ispunjena i drugim materijalom, kao što smo rekli: krv, tkivo ili ćelije tumorа.

Simptomi ciste na mozgu zаvise od tipa, veličine i lokаcije ciste.

Arаhnoidalne ciste uglavnom ne izazivaju simptome. Većinа ljudi ni ne zna da ima cistu na mozgu, dok se ne podvrgne ispitivanju mozga zbog nekih drugih tegoba, npr. kаo što su povrede glаve.

Simptomi se obično razvijaju аko cistа rаste ili pritiska nerve i osetljive oblаsti u mozgu ili kičmenoj moždini.

Uobičajeni simptomi kod cistа na mozgu uključuju: glаvobolju i vrtoglаvicu, mučninu i povrаćаnje, letаrgiju, nаpаde, probleme sa sluhom, vidom ili hodаnjem, neurološke probleme, tegobe vezane za ravnotežu itd.

Uobičаjeni simptomi ciste nа kičmenoj moždini uključuju: bol u leđimа, nedostаtаk osećаjа ili peckаnje u rukаmа ili nogаmа, mišićnu slаbost ili grčeve, skoliozu i probleme sa kontrolom bešike i crevа.

Lečenje

Ponekad, lekari mogu da predlože čekanje i posmatranje pre lečenja ciste na mozgu. Lekari će posmatrati ciste na mozgu koristeći skeniranje u kojem će tražiti promene u njihovoj veličini. Primeri cisti na mozgu koje lekari mogu pre da prate nego da leče, uključuju arahnoidalne ciste i pinealne ciste. Ako cista na mozgu ne izaziva simptome ili ne raste, doktori mogu utvrditi da pacijentu ne treba tretman. Kod nekih pacijenata, hirurške opcije mogu imati veći rizik od čekanja i posmatranja.

Opcije lečenja

Opcije lečenja zavise od vrste moždane ciste. Na primer, pacijenti sa arahnoidalnom cistom ili koloidnom cistom mogu imati instaliran šant, koji isušuje višak tečnosti u mozgu. Postoje manje invazivne hirurške opcije za koloidne ciste, kao što je stereotaktična aspiracija i endoskopska aspiracija. Operacija ciste na mozgu se koristi za uklanjanje ciste, u kojoj hirurg napravi rupu na lobanji da dođe do ciste i ukloni je. Ciste na mozgu povezane sa tumorom mogu zahtevati zračenje ili hemoterapiju.

Prognoza

Ako tretman u potpunosti uklanja zid ciste, rizik od njenog ponovnog rasta je nizak. Rizik od ponovnog rasta ciste se povećava ako lečenje ostavlja deo zida ciste, čak i ako je cista na mozgu isušena.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply