Šta je tromb

Tromb ili krvni ugrušak je masa krvi koja se menja iz tečnosti u stanje nalik na gel ili polučvrsto stanje. Kada se tromb formira unutar vene, neće se uvek rastvoriti sam od sebe. Ovo može da bude veoma opasno, pa čak i po život.

Tromb koji se ne pokreće generalno neće nauditi.

Ako se krvni ugrušak oslobađa i putuje u srce i pluća, to može postati veoma opasno.

Tromb se najčešće nalazi u nozi u potkolenicama.

Kako i zašto nastaje tromb          

Krv ima naizgled nemoguću funkciju – mora stalno i glatko da teče po celom telu tokom celog života, ali brzo mora prestati da teče kako bi se sprečilo njeno izlivanje usled posekotine ili povrede.

Tromb ili ugrušak krvi je zdrav i spašava život kada zaustavlja krvarenje tokom neke povrede. Ali isto tako može da se formira kada nije potreban i izazove infarkt, šlog ili druge ozbiljne zdravstvene probleme. Proces formiranja tromba počinje kad god krv koja teče dođe u kontakt sa određenim materijama u vašoj koži ili u zidovima krvnih sudova. Kada su u direktnom kontaktu, to obično znači da je zid kože ili krvni sud pukao.

Ukoliko se plak od holesterola koji se formira u arterijama oslobodi, on će početi proces zgrušavanja. Većina srčanih i moždanih udara se desi kada plak u srcu ili mozgu iznenada eksplodira.

Tromb može da se formira kada krv ne teče pravilno. Ako se krv nakuplja u velikim količinama u krvnim sudovima ili srcu – trombociti ili krvne pločice imaju veće šanse da se slepe. Atrijalna fibrilacija i tromboza dubokih vena su dva uslova gde usporeno kretanje krvi može izazvati probleme sa zgrušavanjem.

Tromboza dubokih vena je ugrušak koji se javlja u jednoj od glavnih dubokih vena u telu. Najčešće se javlja u nogama, ali se može javiti i tromb u glavi (mozgu), srcu, u rukama, karlici, plućima.

Nepokretni tromb generalno neće nauditi, ali postoji šansa da se pomera i postane opasan. Ako se tromb oslobodi i putuje kroz vene do srca i pluća, može da se zaglavi i spreči protok krvi. Kada se nađe tromb u plućima, onda se to zove pulmonalna embolija, što je hitan slučaj. Tromb u mozgu može izazvati moždani udar i ovo je takođe hitan slučaj.

Saznajte više>>> Tromboza dubokih vena

Kada je tromb u srcu u pitanju, nesvestica i kratak dah su potencijalni simptomi.

Kako se manifestuje tromb u nozi ili ruci?

 Simptomi tromba

Moguće je imati tromb a da se ne primete simptomi. Kada se simptomi tromba javljaju, neki od njih su isti kao simptomi drugih bolesti. Manifestacije tromba se obično odnose na otok, bol, osetljivost i na promenu boje ugroženog područja. Ovde su navedeni rani znaci upozorenja i simptomi tromba u nozi ili ruci.

Trebalo bi pozvati lekara odmah ako mislite da možda imate tromb.

Kako prepoznati tromb u nozi ?

Krvni ugrušak u nozi će se najčešće javiti u potkolenici. Tromb u nozi može imati različite simptome, uključujući: otok, bol, osetljivost, topla senzacija, bol u listu noge kada protežete prste gore, promena boje kože na dotičnom mestu u bledu ili plavu.

Vaši simptomi će zavisiti od veličine ugruška. Zato se možda nećete javiti nikakvi simptomi ili ćete možda imati samo manju oteklinu na listu bez mnogo bola. Ako je tromb u nozi veliki, cela noga može da postane otekla sa velikim bolom.

Nije uobičajeno imati tromb u obe noge istovremeno.U 99% slučajeva javlja se tromb u jednoj nozi.

Kako otkriti tromb u ruci          

Kada se javi tromb u veni, simptomi su gotovo identični bez obzira da li se radi o ruci ili nozi.

Tromb u ruci – simptomi: bol, otok (dela gde je tromb ili čitave ruke), promena boje (u crvenu ili plavu).

Tromb lečenje

Kako je zastoj krvi povezan sa povećanim rizikom od tromboze, važno je da imate redovnu fizičku aktivnost ili da se pokrećete, naročito ako vodite sedentaran način života duži vremenski period, kao što je ležanje u krevetu ili putovanje avionom.

Za ljude koji su pod visokom rizikom od venske tromboembolije, može se davati heparin za smanjenje rizika od plućne embolije, iako je povezan sa višom osetljivošću na krvarenje usled smanjenja efikasnosti faktora koagulacije. Stoga, heparin nudi veću primenu u lečenju, nego u sprečavanju nastanka tromba.

Pored heparina, često s eprepisuje i varfarin. Ovo su lekovi koji razređuju krv i tako sprečavaju da se pojavi tromb u nozi ili ruci.

Postupak sprečavanja nastanka duboke venske tromboze je moguć upotrebom kompresionih čarapa, koje mehanički podržavaju venu u cilju inhibiranja formiranja krvnih ugrušaka. Ovo je posebno korisno jer ima malo sporednih efekata.

Lečenje tromba se izvodi antikoagulansima, koji, s druge strane, mogu povećati rizik od masivnog krvarenja.

Razbijanje tromba

Razbijanje tromba se izvodi lekovima koji se zovu fibrinolitici, a sprovodi se kod akutnog začepljenja arterija u ekstremitetima, akutnog infarkta srca, venskih tromboza u području karlice i ekstremiteta, ali i kod plućne embolije i formiranja tromba u cevima dijalizacionih uređaja.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply