Reumatska ili reumatoidna groznica

Reumatska groznica je najčešće posledica borbe protiv streptokokne infekcije grla (ili gornjih respiratornih puteva) ili šarlahne groznice, a obično se javlja kod dece starosti između 5 i 15 godina. Međutim, nije baš uvek tako.

U ovom članku ćemo izbliza pogledati reumatsku groznicu i pomoći vam da demistifikujete ovaj ponekad fatalni poremećaj. Objasnićemo koji su simptomi, uzroci i načini za lečenje reumatske groznice.

Kada budete pročitali ovaj članak, imaćete osnovni uvid u reumatsku groznicu i korake koje bi trebalo da preduzmete za lečenje.

Šta je reumatska groznica?

Reumatska groznica je komplikacije nelečene šarlahne groznice ili streptokokne infekcije grla koja se često javlja kod dece. To je zapaljenska bolest koja se najčešće sreće kod dece i adolescenata, međutim, istovremeno nije neobično ni da je dobiju odrasli.

Ukoliko se ne leči, reumatska groznica može da nanese ozbiljnu štetu zdravlju, posebno srcu.

Reumatska groznica se ređe javlja u razvijenim zemljama Zapada.

reumatska groznica kod dece

Prema Akademiji za kontinuiranu medicinsku edukaciju iz Beograda, zahvaljujući primeni Programa zaštite od akutne reumatske groznice i reumatskih srčanih mana i Uputstava za primarnu i sekundarnu profilaksu, u Srbiji su smanjene komplikacije na srcu za jednu trećinu u poslednje tri decenije prošlog veka, a značajno je opao mortalitet prouzrokovan ovom bolešću. Do polovine devedesetih godina XX veka došlo je do pada incidencije od reumatske groznice (febris rheumatica) sa 0,25/1000 stanovnika, na 0,01/1000 stanovnika u 1987. godini. Međutim, potencijalna opasnost je još uvek prisutna, imajući u vidu neadekvatne uslove života jednog broja građana i ne uvek dostupnu zdravstvenu službu za pojedine kategorije stanovnika – posebno marginalizovane grupe.

Šta izaziva reumatsku groznicu?

Reumatska groznica je posledica nelečene ili loše lečene infekcije streptokokom grupe A. To je bakterija koja izaziva infekciju grla i šarlahnu groznicu, međutim, u slučaju reumatske groznice, ona potiče iz grla a ne sa kože ili drugih delova organizma.

Reumatska groznica je, najprostije rečeno, odgovor imunog sistema na stranog napadača. Međutim, umesto da napadne samo bakteriju koja je izazvala infekciju, antitela ciljaju i na tkivo sopstvenog organizma. Ova pojava može da izazove široko rasprostranjenu upalu, posebno u zglobovima, srcu i nervnom sistemu.

U fazi u kojoj su sada istraživanja, niko još sasvim sigurno ne može da kaže na koji način sterptokok izaziva reumatsku groznicu. Jedino se sa sigurnošću zna da pojedini sojevi streptokoka grupe A, češće izazivaju reumatsku groznicu od drugih. Loši uslovi u životnom okruženju poput loših sanitarnih mera ili prenaseljenosti, takođe doprinose pojavi reumatske groznice jer takvi uslovi pospešuju širenje bakterije, čime se, s druge strane, pospešuje širenje reumatske groznice.

Simptomi reumatske groznice

Reumatsku groznicu prate dve grupe simptoma. Najpre se pojavljuju simptomi streptokokne infekcije grla (i bakterije streptokoka). U te simptome spadaju:

 • grlobolja
 • otežano gutanje
 • bolni i uvećani limfni čvorovi
 • crveni osip
 • gust šlajm koji može da sadrži i krv
 • crveni i otečeni krajnici
 • krajnici sa gnojnim mrljama
 • male, crvene ospe na gornjem nepcu
 • visoka telesna temperatura
 • mučnina
 • povraćanje
 • glavobolja

Ako vaše dete ima ove simptome, lekar bi trebalo bi da uradi ispitivanje na prisustvo streptokoka jer u pitanju može da bude streptokokna infekcija grla ili je već nastupila reumatska groznica. Simptomi koje smo nabrojali, samo su početak simptoma same reumatske groznice, koja se javlja uz dodatne znakove:

 • mali čvorići ili kvržice, koji su bezbolni i nalaze se pod kožom
 • plitak, hrapav osip koji je blago uzdignut
 • umor
 • krvarenje iz nosa
 • bolni zglobovi, uključujući ručne zglobove, laktove, kolena i gležnjeve
 • crveni i otečeni zglobovi koji su topli na dodir
 • bol u jednom zglobu koji može da se premešta ka drugom
 • povišena telesna temperatura
 • bol u grudima
 • ubrzano treperenje srca ili bubnjajuće palpitacije (ubrzano lupanje srca)
 • bol u želucu
 • znojenje
 • povraćanje
 • kratak dah
 • nekontrolisani, spazmatični pokreti šaka, stopala i lica
 • smanjen stepen pažnje
 • neodgovarajući emocionalni ispadi poput plača ili nekontrolisanog smeha

Reumatska groznica mora da se leči što je moguće pre, pošto simptomi i povišena telesna temperatura mogu da dovedu do ozbiljnih oštećenja u organizmu. Problemi sa srcem koji se javljaju uz druge simptome reumatske groznice, mogu da prođu kada se ona leči, međutim, mogu i da se vrate i da vas proganjaju. Reumatske bolesti srca mogu da se jave 10 – 20 godina nakon oštećenja prouzrokovanog reumatskom groznicom. Oštećenje srca obično završava tako što zahvata dva leva srčana zaliska, a to može da dovede do sledećih stanja:

 • Stenoza srčanog zaliska  je sužavanje zaliska, što za posledicu ima smanjeni protok krvi.
 • Regurgitacija srčanog zaliska se javlja kada curenje u zalisku omogućava krvi da teče u pogrešnom smeru unutar srca.
 • Oštećenje srčanog mišića je oštećenje koje utiče na pumpanje srca.

Lečenje reumatske groznice

Kad se dijagnostikuje reumatska groznica, lečenje mora da počne što je moguće pre. Srećom, lečenje reumatske groznice je prilično lako ali traje duže vreme.

Antibiotici

Antibiotici se koriste da bi se uklonila bakterija koja izaziva reumatsku groznicu. Nažalost, usled moguće jačine bolesti i kolonizacije bakterijom, nakon početnog tretmana može da se preporuči još jedan dodatni tretman antibioticima, kome je svrha da spreči rekurenciju (ponovno izbijanje) bolesti. Ovaj tretman antibioticima može da traje i nekoliko godina. Kada su u pitanju deca, može da traje od datuma dijagnostikovanja reumatske groznice pa do 21. godine života.

Antiinflamatorni lekovi

Pošto je reumatska groznica obično praćena bolovima i upalom zglobova, često se prepisuju antiupalni lekovi da bi se smanjio otok, kao i da bi se ublažila sama groznica.

Antikonvulzanti

U slučajevima reumatske groznice gde se javljaju nekontrolisani pokreti udova i/ili lica, lekar može da prepiše antikonvulzante kojima će pokušati da kontroliše grčeve.

Dugotrajna nega

Kao što smo već rekli, moguće oštećenje srca usled reumatske groznice, može da se javi godinama nakon bolesti. Iz tog razloga, reumatsku groznicu bi trebalo pominjati prilikom svake anamneze, godinama nakon groznice.

Ne čekajte previše na lečenje

Reumatska groznica nije česta u zemljama razvijenog sveta, međutim, gde god da živite morate da pazite na nju. Streptokokna infekcija grla i sterptokok grupe A su i dalje česti širom sveta. Kada se ne leči, streptokokna infekcija grla može da preraste u reumatsku groznicu.

Reumatska groznica može da dovede do brojnih zdravstvenih problema, uključujući i oboljenja srca od kojih se teško oporavlja. Ako kod sebe primetite znakove streptokokne infekcije grla ili reumatske groznice, obavezno se javite lekaru da biste dobili potpunu dijagnozu i počeli lečenje pre nego što dođe do većih oštećenja.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply