Bol u potiljku mogući uzroci

Glavobolja u potiljku može da izazove pravu paniku, naročito ako je jaka i uporna. U okviru ovog članka ćemo se baviti mogućim uzrocima bola u potiljku.

Različite tegobe i povrede mogu uzrokovati bol u potiljku. Ako isključimo mogućnost hronične glavobolje u predelu potiljka koja ukazuje na migrenu – potencijalni uzroci za akutnu glavobolju u potiljku mogu da uključuju neke abnormalnosti vezane za krvne sudove u ovom predelu, na abnormalnosti vezane za nerve ili ozbiljne povrede.

Mogući uzroci mogu biti krvarenje u mozgu, okcipitalna neuralgija ili bazilarna fraktura lobanje. Ovo su patološki uzroci bola, ako se isključi ta mogučnost da ste duži vremenski period držali glavu i vrat u nepravilnom položaju.

Ne treba zaboraviti ni degenerativne promene u vratnom delu kičme koje svakako mogu uzrokovati bol u potiljku.

bolovi u potiljku

Okcipitаlnа neurаlgijа se odnosi na iritаciju potiljаčnih neravа, koja ima tendenciju da izаzivа veoma jаk bol u potiljku. Glаvoboljа u potiljku je u ovom slučaju obično ogrаničenа samo nа jednu strаnu glаve. Koji bi bili potencijalni uzroci potiljаčne neurаlgije? To mogu biti tumori u vrаtu, artritis, vаskulitis, povrede ili ako je glаvа bila nаgnuta unаpred tokom dužeg vremenskog perioda.

Šta možete da uradite ako patite od glavobolja u potiljku?

Najpre treba da se javite lekaru, koji će neophodnim ispitivanjima utvrditi koji je uzrok vašeg bola i shodno tome propisati terapiju. U slučaju potiljačne neuralgije, lekovi protiv upale, lekovi za opuštanje mišića i odmaranje glave i vrata su primarni tretman.

Bolovi u vratu i potiljku

Potiljak i vrat su anatomski povezani, pa nije ništa čudno ako istovremeno doživljavate bol u potiljku i vratu.Ovi bolovi najpre mogu da ukazuju na neke bezazlene probleme, poput nepravilnog držanja tela, vrata i glave tokom dužeg perioda, zatim na nagle trzaje vrata. Degenerativne promene u vratnom delu kičme mogu uzrokovati hronične bolove.

Usled dugotrajnog sedenja za kompjuterom, kao i zbog lošeg položaja prilikom spavanja ili naglih pokreta vrata prilikom vežbanja – sve se veći broj ljudi žali na bol u potiljku i vratu.

Bol u potiljku i vratu takođe može da ukaže na potiljačnu neuralgiju, o kojoj smo pričali.

Pritisak u potiljku glave

Pritisak u potiljku glave može da ukazuje na tenzione glavobolje, migrenu, cervikogene glavobolje ili upalu sinusa. Cervikogene glavobolje su poreklom iz vrata. Migrenama su više sklone žene i ovaj tip glavobolja smatraju vaskularnim glavoboljama. Tenzione glavobolje se javljaju kada mišići vrata i skalpa postanu napeti. Alergija ili prehlada može izazvati upalu sinusa. Ne treba zaboraviti ni potiljačnu neuralgiju (iritaciju potiljačnih nerava).

Bol u potiljku sa leve strane

Bol u potiljku sa leve strane je najčešće posledica iritacije potiljačnih (okcipitalnih) nerava, koji imaju izalazišta u potiljačnom delu glave sa obe strane. Iritacija ovih nerava može da nastane kao posledica grčenja mišića vrata i poglavine, usled degeneraitivnih promena na vratnom delu kičme.

Bol u potiljku iza ušiju

Bol u potiljku iza ušiju može da ukazuje na tzv. cervikogenu glavobolju, koja može da izazove bol iza uha i niz vrat. Cervikogene glavobolje su uzrokovane disfunkcijom u mišićima, zglobovima, nervima ili fascijama u i oko vratne kičme ili vrata, naročito u gornjem delu vratne kičme. Bol zrači iz vrata i zadnje strane lobanje prema prednjem delu lobanje, zbog čega je dosadan, uključujući i deo iza ušiju. Mogući uzroci cervikogene glavobolje uključuju nervnu kompresiju između pršljenova ili kičmene kosti, preteranu osetljivost u tkivima vrata zbog pokretanja hiperiritabilnih nodula ili čvorova u okviru uskog opsega mišića – i smanjenje opsega pokreta vrata ili krut vrat.

Mastoiditis može da izazove bol u potiljku iza ušiju. Mastoiditis je infekcija mastoidne kosti lobanje. Najčešći uzrok mastoiditisa je infekcija srednjeg uva, takođe poznata kao akutni otitis media. Infekcija se može proširiti od uha do mastoidne kosti.

Povreda kičme zbog naglog pokreta glave može da izazove bol u potiljku iza ušiju. Najčešći uzrok ovakvih povreda su saobraćajne nesreće. Simptomi kreću od blagih do ozbiljnih.

Bol u potiljku na dodir

Bol u potiljku na dodir takođe može da ukaže na potiljačnu nuralgiju, tj. na iritaciju potiljačnih nerava – stanje o kojem smo već pričali. Naravno, ovo važi ukoliko se izuzmu spoljašnje povrede koje ste eventualno doživeli i koje mogu uzrokovati osećaj bola na dodir.

Bolovi u potiljku glave i malaksalost

Bolovi u potiljku glave i malaksalost mogu da ukazuju na probleme sa krvnim sudovima u ovom predelu. Ukoliko je smanjen protok krvi, a samim tim i dotok kiseonika do glave – kao u slučajevima koji prethode moždanom udaru – mogu se javiti bolovi u ovom delu glave i malaksalost. Međutim, to mogu biti i neki drugi uzroci, poput stresa, povreda, iscrpljenosti i dr.

Bolovi glave u potiljku u trudnoći

Bolovi glave u potiljku u trudnoći su uglavnom posledica porasta nivoa hormona. Kako nivoi progesterona i HCG-a rastu u prvim nedeljama trudnoće, ženska tela reaguju sa promenama u protoku krvi i krvnog pritiska, što može izazvati glavobolju u potiljku. Dalje, ove glavobolje često nastaju usled napetosti mišića. Žene koje su u ranoj trudnoći često ne spavaju dobro, što može dovesti do zategnutosti preko leđa i ramena i bolova glave u potiljku u trudnoći.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply