sirenje zenica

Širenje zenica ili cikloplegija, medicinski, predstavlja paralizu cilijarnog mišića oka, rezultirajući gubitkom akomodacije sočiva na blizinu i daljinu.

Širenje zenica se u očnoj ambulanti radi u dijagnostičkim i terapeutskim svrhama. Usled nefunkcionisanja cilijarnog mišića, sočivo ne može da se ispupči ili udubi u odnosu na predmet gledanja. Iako se širenje zenica često radi zbog mnogobrojnih razloga, treba uvek imati na umu da se mogu javiti određene posledice: na primer, može doći do razvoja prezbiopije, stanja gde sočivo gubi svoju elastičnost i trajno gubi sposobnost ispupčivanja i udubiljivanja.

Određeni lekovi mogu izazvati širenje zenica, kada je ono to neophodno. Takvi lekovi su atropin i ciklopentolat.

Nakon ukapavanja ovih lekova, zenica se brzo raširi. Maksimalno vreme tokom kojeg zenice bivaju raširene jeste od 25 do 75 minuta nakon ukapavanja. Kompletan povratak akomodacije oka se vraća nakon 6 do 24 sati. Kod težih slučajeva, gde se koristila veća količina cikloplegičnog leka, ili usled slučajne greške, akomodacija se može povratiti i 7 dana nakon ukapavanja leka.

sirenje zenica kod dece

Zašto se radi širenje zenica?

Širenje zenica se često radi u oftalmološkim ordinacijama. Najčešće se radi deci i osobama u pubertetu, radi određivanja dioptrije ili da bi se utvrdilo da li je potrebno raditi optičku korekciju. Širenje zenica se vrši na oba oka u isto vreme, osim u situacijama kada se širenje zenica sprovodi zbog utvrđivanja slabosti vida jednog oka, ili ukoliko je jedno oko povređeno ili inficirano, pa se daljim ukapavanjem sredstva za širenje zenica stanje može pogoršati.

Namerno izazvana midrijaza uz pomoć cikloplegičnog sredstva takođe se koristi kao dijagnostički test za utvrđivanje postojanja Hornerovog simptoma.

Širenje zenica kod dece

Roditelji male dece bi posebno trebalo da obrate pažnju na vid svoje dece, pogotovo do polaska u školu. Pravilna optička korekcija u najmlađem uzrastu će dovesti do znatnog poboljšanja kvaliteta vida kod dece i neće biti potrebno dalje korigovanje dioptrije u kasnijem periodu života.

Mala deca često umeju da prikriju dioptriju. Razlog zbog čega dolazi do ove pojave je jednostavan – deca nisu svesna da imaju problema sa vidom, pogotovo ako od rođenja imaju vid lošeg kvaliteta. Zbog toga bi roditelji makar jednom nedeljno trebalo ispitivati vid svoje dece – detetu pokazujte prste na blizinu i daljinu a zatim ga pitajte koliko prstiju vidi, ukoliko je odgovor netačan, obratite se oftalmologu radi određivanja dioptrije i razmatranja optičke korekcije.

Deca imaju jake unutrašnje mišiće oka, samim tim, dete je u stanju da ne bude svesno koliko zapravo loše vidi – u nekim slučajevima, dete može nenamerno da sakrije i do 4 dioptrije, što bi kasnije moglo da rezultira doživotnom potrebom za stalnim korekcijama.

U najvećem broju slučajeva, kod dece se širenje zenica, zbog određivanja dioptrije, radi atropinom jer se smatra da je tako određena dioptrija najvalidnija i da u bliskoj budućnosti neće biti potrebe za ponovnim ispitivanjem.

Tokom ukapavanja, ali i nekoliko dana nakon prestanka ukapavanja cikloplegičnog sredstva, zenice ostaju proširene, zbog čega deci smeta jaka svetlost ( zbog toga se širenje zenica ostavlja za zimu i jesen kada je broj sunčanih intervala najmanji ), a vid bude mutan, naročito na blizinu. Proširene zenice i mutan vid su najizraženiji tokom prvih dana od početka ukapavanja cikloplegičnog sredstva a zatim postepeno slabe tokom narednih 7-10 dana. Kod nekih pacijenata mogu perzistirati i do 3 nedelje.

Veliki broj dece ima neugodnost prilikom ukapavanja atropina, tako da, ukoliko je to slučaj i sa Vašim detetom, pitajte očnog lekara da mu umesto atropina, ukapava ciklopentolat.

Takođe, često se deci treba prethodno objasniti da će proces širenja zenica biti neprijatan ali da će odmah nakon širenje, osećaj neugodnosti proći.

Širenje zenica kod odraslih

Kao i kod dece, i kod odraslih osoba, širenje zenica se uglavnom radi u svrhu određivanja ili korigovanja dioptrije. Međutim, često nema ni potrebe za širenjem zenica. Ukoliko potreba postoji, najčešće se koristi atropin.

Postupak širenja zenica

Kada se izvodi cikloplegija, uvek se prvo izmeri veličina dioptrije na usku zenicu. Potom se pristupa ukapavanju cikloplegičnog sredstva. Potrebna koncentracija cikloplegičnog sredstva se izračunava na osnovu telesne težine osobe. Nakon ukapavanja, potrebno je sačekati do 15 minuta da bi cikloplegično sredstvo delovalo, a onda, ukoliko se zenica nije dovoljno raširila, ponavlja se postupak. Nekada, ukoliko i nakon 2 serije ukapavanja jednog cikoplegičnog sredstva, zenica nije dovoljno raširena, može se primeniti cikloplegično sredstvo drugačijih biohemijskih svojstava. Potom se određuje dioptrija na široku zenicu, i ukoliko postoji, određuje se i veličina refrakcione anomalije.

Koliko traje širenje zenica?

Zenice ostaju široke, u proseku, oko 12 sati nakon prvobitnog ukapavanja. Kompletan povratak akomodacije oka se vraća nakon 6 do 24 sati, međutim, i nakon povratka akomodacije, treba voditi računa o tome da se oko čija se zenica širila ne izlaže preteranoj količini svetlosti.

Šta se radi nakon širenja zenica?

Ukoliko su se Vašem detetu širile zenice, potrudite se da dete, makar 2 – 3 dana, izbegava odlazak u školu i izlazak na sunce. Dečije oči su jako osetljive na sve agense koje mogu da naštete vid, pogotovo oči čije su zenice širene. Takođe, u periodu od oko 2 nedelje, stavite detetu naočare za sunce.

Posledice širenja zenica

Iako, u većini slučajeva, nema neželjenih efekata širenja zenica, treba voditi računa o određenim sistemskim bolestima gde ukapavanje atropina nije preporučljivo. Atropin ima dejstvo na autonomni nervni sistem, tj., blokira parasimpatikus, samim tim, atropin ima uticaj na sve organe koje oživčavaju parasimpatički nervi.

Pacijenti koji imaju ubrzani srčani rad, poremećaj rada štitne žlezde, tireotoksikozu, koronarnu stenozu, srčanu insuficijenciju bilo leve ili desne komore, oboljenja mokraćnih puteva, problem sa radom creva ili prošireno debelo crevo, trebalo bi da za širenje zenica koriste neko drugo cikloplegično sredstvo.

Takođe, osobe koje nose tvrda kontaktna sočiva, pre ukapavanja atropina bi trebalo da izvade sočiva i da ga ne vraćaju barem 30 minuta nakon širenja zenica.

Trudnice i žene koje doje bi trebalo da se konsulutuju sa lekarom oko širenja zenica i adekvatno izabranog cikloplegičnog sredstva.

Kod dece, atropin često može da izazove neželjene efekte u vidu otežano gutanje, osećaj žeđi, promuklost i grlo boje “grebe”, suva koža i vidljive sluzokože, bol u očima prilikom izlaganja sunčevim zracima, otežano mokrenje, hronični zatvor ili konfuziju.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply