Šta je fras ?

Dečji fras ili febrilne konvulzije predstavljaju grčenje kod deteta izazvano sa visokom temperaturom. Navedeno stanje izgleda tako što se dete naizmenično trese i opušta.

Febrilne konvulzije kod dece mogu biti veoma zastrašujuće za svakog roditelja. U većini slučajeva, dečji fras ne izaziva nikakvu štetu i dete obično nema ozbiljne dugoročne zdravstvene probleme.

Febrilne konvulzije se javljaju najčešće kod inače zdrave dece, starosti između 9 meseci i 5 godina. Mala deca su najčešće pogođena.

Većina slučajeva febrilnih konvulzija se javljaju u prvih 24 sata od bolesti, a ne moraju se javiti kada je temperatura najveća. Infekcije uha, prehlade ili virusne bolesti mogu izazvati febrilni napad kod dece.

fras kod beba i dece

Fras kod dece od temperature

Fras kod dece od temperature je, kao što smo rekli, uzrokovan usled iznenadne promene telesne temperature vašeg deteta i obično je povezan sa groznicom (temperatura iznad 38 ° C). Visoka temperatura je znak infekcije negde u telu i često je izazvana virusom ili bakterijom. Visoka temperatura ne znači da vaše dete ima ozbiljnu bolest. Nije poznato da groznica može da izazove oštećenje mozga ili drugih organa.

Većina dece sa groznicom će doživeti samo manju nelagodnost, međutim, jedno dete u 30 će imati febrilne konvulzije u nekom trenutku. Febrilne konvulzije nisu štetne za dete i ne izazivaju oštećenje mozga. One su, međutim, sasvim uznemirujuće roditeljima.

Većina dece koja imaju febrilni napad će imati samo jedan. Neka deca će imati jedan ili više napada, obično tokom bolesti koje izazivaju groznicu, tj visoku temperaturu. Ne postoji povećan rizik od epilepsije kod dece koja su imala fras.

Fras kod beba i dece simptomi

Fras kod dece može biti blag na taj način što će se oči deteta kolutati ili će se ekstremiteti ukrutiti. Blaži dečji fras se zaustavlja sam po sebi u roku od nekoliko sekundi do 10 minuta. Često je praćen i kratkim periodima pospanosti ili konfuzije.

Konvulzije kod beba – simptomi mogu uključivati bilo šta od sledećeg:

– iznenadno stezanje (kontrakcije) mišića na obe strane tela deteta; stezanje mišića može da traje nekoliko sekundi ili duže

– dete može plakati ili stenjati

– ako stoji, dete će pasti

– dete može da povraća ili se ugristi za svoj jezik

– ponekad, dete ne diše i može početi da plavi

– telo deteta može onda početi da se trza ritmično

– dete neće reagovati na glas roditelja

– može nevoljno ispustiti urin.

Ukoliko febrilne konvulzije kod dece traju duže od 15 minuta, u samo jednom delu tela, ili se ponovo javljaju u toku iste bolesti – to nije normalan dečji fras.

Kod odojčadi i male dece, važno je da se isključe drugi uzroci febrilnog napada koji se javlja po prvi put, posebno meningitis (bakterijske infekcije obloge mozga i kičmene moždine).

Šta preduzeti

Tokom febrilnog napada, preduzmite sledeće mere radi bezbednosti svog deteta:

– nemojte pokušavati da obuzdate dete ili da zaustavite pokrete tokom napada

– položite dete na bezbednu podlogu, rasklonite područje od nameštaja ili drugih oštrih predmeta

– stavite ćebe ispod deteta ako je pod tvrd

– pomerite dete samo ako je na opasnoj lokaciji

– otpustite usku odeću, posebno oko vrata deteta; ako je moguće, otvorite ili uklonite odeću od struka naviše

– ako dete povraća ili ako se pljuvačka i sluz nakupe u ustima, okrenite dete na stranu ili na stomak; ovo je takođe važno ako izgleda kao da jezik staje na put disanju

– nemojte stavljati ništa na silu u usta deteta kako bi sprečili da se ugrize za jezik; ovo povećava rizik od povreda.

Obratite pažnju na to da spustite detetu temperaturu:

– stavite acetaminofen supozitorije (ako imate) u rektum deteta

– ne davati ništa preko usta

– nanesite hladnu krpu na čelo i vrat, a sunđerom obrišite ostatak tela mlakom (ne hladnom) vodom; hladna voda ili alkohol mogu da pogoršaju temperaturu

– nakon što fras prođe i vaše dete je budno, dajte mu normalnu dozu ibuprofena ili acetaminofena.

Nakon dečjeg frasa, najvažniji korak je da se identifikuje uzrok temperature.

Meningitis može da izazove nekoliko slučajeva febrilnih napada kod dece. Ovo uvek treba imati u vidu, posebno kod dece mlađe od 1 godine, ili kod dece koja još uvek izgledaju loše kada se temperatura snizi.

Kada odvesti dete kod lekara?

Konsultujte se sa lekarom ako se drugi simptomi javljaju pre ili posle febrilnog napada, kao što su:

– nenormalni pokreti

– agitacija

– konfuzika

– ošamućenost

– mučnina

– problemi sa koordinacijom

– osip

– umirenje

– drhtanje

Normalno je da deca spavaju ili budu pospana ili zbunjena na kratko vreme odmah posle febrilnog napada.

Posledice

Prve febrilne konvulzije kod dece i beba su zastrašujući momenat za roditelje. Većina roditelja se boji da će njihovo dete umreti ili imati oštećenje mozga. Međutim, jednostavni febrilni napadi su bezopasni. Ne postoje dokazi da izazivaju smrt, oštećenje mozga, epilepsiju, smanjenje koeficijenta inteligencije ili probleme u učenju.

Većina dece preraste febrilne konvulzije do 5 godina starosti.

Mali broj dece ima više od tri febrilna napada u svom životu. Broj febrilnih napada se ne odnosi na buduće opasnosti od epilepsije.

Deca koja bi ionako razvila epilepsiju će ponekad imati svoje prve napade tokom groznice. Ovi napadi se najčešće ne pojavljuju kao tipični febrilni napadi.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply